BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bzunek Michał (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Analiza porównawcza portfeli akcyjnych zbudowanych z akcji spółek sektora energetycznego i paliwowego, w obliczu obecnych warunków rynkowych
The Comparative Analysis of Portfolios Constructed From Energy, Oil and Gas Sector Companies' Stocks, in Current Market Conditions
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 43, s. 41-49, tab.
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu.Gospodarka.Finanse.Rynek pracy
Słowa kluczowe
Akcje, Energia
Shares, Energy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nowoczesna gospodarka rynkowa umożliwia potencjalnemu inwestorowi lokowanie kapitału na wiele sposobów. Jednym z najbardziej znanych jest przeznaczanie środków na zakup instrumentów rynku kapitałowego, do których należą walory udziałowe oraz dłużne. Funkcjonowanie wspomnianego rynku umożliwia transfer kapitału na okres dłuższy niż jeden rok oraz efektywną jego alokację. Warto zaznaczyć, że rozwinięty rynek kapitałowy przyczynia się do rozwoju gospodarczego. Oczywiście pełni on wiele innych funkcji, jednakże dla inwestora bardzo istotna jest możliwość zwiększenia wartości swoich aktywów, którą umożliwia gra na giełdzie papierów wartościowych, będącej instytucją rynku kapitałowego. Jest to bardzo atrakcyjny sposób inwestowania, głównie dzięki możliwości osiągnięcia dużych zysków w stosunkowo krótkim czasie. Dodatkowo jest łatwo dostępny oraz nie wymaga dużych nakładów pieniężnych. Jednakże należy sobie uświadomić, że istnieje również możliwość poniesienia dużych strat. Dlatego każda inwestycja musi zostać dokładnie przemyślana. (fragment tekstu)

The main goal of this paper was an attempt to compare two sector portfolios in case of their risk (expressed by variance and standard deviation) and expected rate of return. The article shows the idea of stock exchange investment, sector investment and the necessity for risk minimization. Then the theoretical background of portfolio creation process is explained with accordance to H. Markowitz portfolio theorem. After the methodology description the actual data is investigated in case of portfolio construction. In next part of an article two portfolios are created. On the basis of the results the portfolios are optimized in order to receive the optimal wages for risk minimization. The article ends with the comparison of two portfolios. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 95-98.
  2. H. Markowitz, Portfolio selection, "Journal of Finance" 1952, vol. 7.
  3. K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 215.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu