BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cholewa Łukasz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Kryzys finansowy we współczesnych pismach ekonomistów heterodoksyjnych
Financial Crisis In Contemporary Writings Of Heterodox Economists
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 43, s. 51-61, tab.
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu.Gospodarka.Finanse.Rynek pracy
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Ekonomia
Financial crisis, Economics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule postawiono pytanie o kształt dyskusji współczesnych ekonomistów heterodoksyjnych na temat trwającego kryzysu finansowego, prowadzonej na forum periodyków akademickich. Dokonany został przegląd periodyków oraz dostępnych artykułów. Za prezentowano główne tezy autorów z głównych szkół ekonomii heterodoksyjnej. Artykuł uzupełniono o definicję pojęcia ekonomii heterodoksyjnej. (abstrakt autora)

Article raises questions about the shape of contemporary heterodox economists' discussion about the ongoing financial crisis which takes place on peer reviewed academic periodicals. The screening of periodicals and available articles has been done. Main theses of the authors of the main schools of heterodox economics has been presented. Article is enhanced with an analysis of the definition of heterodox economy(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A Systemic Crisis of Neoliberal Capitalism, "Review of Radical Political Economics" OnlineFirst, published on May 4, 2009, http://rrp. sagepub.com/cgi/rapidpdf/0486613409335093v1 (29.06.2009).
  2. R. Wade, Financial Regime Change? "New Left Review" 2008, 53, http://www.newleftreview. org/?page=article&view=2739 (29.06.2009).
  3. P. Gowan, Crisis in the Heartland, "New Left Review" 2009, 55, http://www.newleftreview. org/?page=article&view=2759 (29.06.2009).
  4. P. Davidson, Reforming the world's international money, "Real- World Economics Review" 2008, 48, s. 299, http://www.paecon.net/PAEReview/issue48/whole48.pdf (29.06.2009).
  5. D. Baker, The housing bubble and the fi nancial crisis. "Real- World Economics Review" 2008, 46.
  6. J.P. Bouchaud, Economics needs a scientific revolution, tamże, 48, s. 291, http://www.paecon. net/PAEReview/issue48/whole48.pdf (29.06.2009).
  7. D. MacKenzie, End-of-the-world trade, tamże, 46, s. 102, http://www.paecon.net/PAEReview/ issue46/whole46.pdf (29.06.2009); tegoż, What's in a number? The importance of LIBOR, tamże, 47, s. 237
  8. http://www.paecon.net/PAEReview/issue47/whole47.pdf (29.06.2009).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu