BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Folga Radosław (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu)
Tytuł
Rola dialogu i zaufania w jednostkach samorządu terytorialnego
The Role of Dialogue and Confidence in Local Government
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 43, s. 75-86
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu.Gospodarka.Finanse.Rynek pracy
Słowa kluczowe
Demokracja uczestnicząca, Dialog społeczny, Zaufanie społeczne, Samorząd terytorialny
Participatory democracy, Social dialogue, Social trust, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy problematyki zaufania oraz dialogu społecznego podejmowanego przez samorządowe władze w aspekcie działań public relations ukierunkowanych na pozytywne relacje ze społecznością lokalną. W opracowaniu przedstawiono istotę dialogu społecznego jako formy demokracji partycypacyjnej, jego warunki i cechy, filozofię public relations w samorządzie terytorialnym oraz rolę komunikacji społecznej. Na zakończenie omówiono przykłady realizacji dialogu społecznego w praktyce. (fragment tekstu)

The article relates to the problems of social dialogue and confidence undertaken by local government in the aspect of functioning public relations in the direction of positive reports with the local community. The essence of the social dialogue was introduced in the study as the forms of the participatory democracy, his conditions and features, philosophy public relations at the local government and the signification of the social communication. The examples of the realization of the social dialogue were talked over on the end of the article in the practice. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Komunikacja i partycypacja społeczna, red. J. Hausner, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 1999, s. 80.
 2. P. Prokop, Sprawne zarządzanie jako element budowania wiarygodności urzędów samorządowych i zaufania mieszkańców, [w:] Władza lokalna a media, red. S. Michałowski, W. Mich, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2006, s. 187.
 3. K. Margol, Zasada partycypacji społecznej, prezentacja na konferencje regionalne programu "Przejrzysta Polska", 4-8 kwietnia 2005, http://www.przejrzystapolska.pl/strona.php?p=11 (12.03.2009).
 4. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Exposé premiera z 23.11.2007 r., http://www.kprm.gov. pl/s.php?id=1389&path=10325 (13.07.2009).
 5. Ph. Kotler, N. Lee, Marketing w sektorze publicznym, Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 8.
 6. M. Zawidzki, S. Mazur, Analiza instytucjonalna urzędu gminy. Przewodnik dla samorządów, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kraków 2004, s. 71.
 7. B. Dobek-Ostrowska, R. Wiszniowski, Teoria komunikowania publicznego i politycznego, Wydaw. ASTRUM, Wrocław 2007, s. 25.
 8. K. Wojcik, Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Wydaw. PLACET, Warszawa 2005, s. 790.
 9. P. Swaniewicz, Nowe koncepcje zarządzania i polityki miejskiej w świadomości liderów lokalnych w Polsce, [w:] Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, red. S. Michałowski, K. Kuć-Czajkowska, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006, s. 473.
 10. E. Hope, Odpowiedzialność w działaniach public relations - zasady etyczne, [w:] Public relations, red. J. Olędzki, D. Tworzydło, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 148.
 11. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Rodzaje, formy i strony dialogu społecznego, http:// www.mps.gov.pl/index.php?gid=466 (10.03.2009).
 12. Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. najlepsze praktyki, red. M. Zawicki, S. Mazur, J. Bober, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kraków 2004, s. 78, 87.
 13. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. Andrzeja Bączkowskiego, http://www.dialogspoleczny.pl/tabs/index/187/ (10.03.2009).
 14. Serwis "Dialog Społeczny" Urzędu Miasta Krakowa, http://www.dialogspoleczny.krakow. pl (13.03.2009).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu