BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gurgul Gabriela (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Globalny kryzys finansowy a kondycja banków w Polsce w latach 2007-2009
Die Globale Finanzkrise und Die Lage Der Banken in Polen in Den Jahren 2007-2009
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 43, s. 87-95, tab. , rys.
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu.Gospodarka.Finanse.Rynek pracy
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Bankowość
Financial crisis, Banking
Uwagi
streszcz., Zsfg.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W artykule przedstawiono analizę wyników banków w danym okresie, a w szczególności ukazuje skutki wpływu światowego kryzysu gospodarczego na ich kondycję finansową. Poruszono problematykę stopnia wypłacalności i zwrotu z kapitału, co nieodzownie wiąże się z przyszłością sektora bankowego. Naszkicowano panujące trendy i zachowania w okresie załamania gospodarczego oraz związane z nimi konsekwencje. (abstrakt oryginalny)

Im Beitrag wurden die Ergebnisse der Banken in der gegebenen Zeitspanne analysiert und insbesondere die Folgen des Einfl usses der Weltwirtschaftskrise auf ihre Finanzstärke dargestellt. Angesprochen wurde die Problematik der Zahlungsfähigkeit und der Kapitalverzinsung, die für die Zukunft des Bankgewerbes maßgebend sind. Ferner wurden auch vorherrschende Trends und Verhaltensweisen in der Zeit des wirtschaftlichen Kollaps und die damit verbundenen Konsequenzen dargestellt. (Zusammenfassung)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A.G. Haldene, G. Hoggarth, V. Saporta, Assessing Financial System Stability: Effi ciency and Structure at the Bank of England, "BIS Papers" 2001, No. 1, s.  138.
  2. A. Ostalecka, Kryzysy bankowe i metody ich przezwyciężania, Difin, Warszawa, 2009, s. 45.
  3. Kryzysy bankowe. Przyczyny i rozwiązania, red. M. Iwanicz- Drozdowska, PWE, Warszawa, 2002, s. 4.
  4. Globalny kryzys zmusza analityków do weryfikacji prognoz dla Polski,http://www.wirtualnemedia. pl/article/2475058_Globalny_kryzys_zmusza_analitykow_do_weryfikacji_prognoz_dla_ Polski.htm (7.10.2008).
  5. A. Gospodarowicz, Kryzys finansowy w USA i Europie Zachodniej i jego oddziaływanie na sektor bankowy w Polsce, [w:] J. Szambelańczyk (red.), Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, Związek Banków Polskich, Warszawa 2009, s. 20.
  6. B. Graczyk, M. Kocon, Największe wyzwania i zagrożenia, [w:] Raport specjalny. 50 Największych banków w Polsce - 2009, "Bank" 2009, nr 6 (201), s. 24.
  7. Gwałtowny spadek zysków banków, http://serwisy.forsal.pl/artykuly/319646,gwaltowny_spadek_ zyskow_bankow.html (21.05.2009).
  8. J. Mazurek, Nie jest (jeszcze) źle, "Bank" 2009, nr 6 (201), s.  8.
  9. R. Katarzyński, 2009 będzie zupełnie inny, tamże, nr 5 (200), s. 14.
  10. http://www.fi ndict.pl/slownik/rentownosc/#ixzz0K3dP3qqq&C (29.06.2009).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol, ger
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu