BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jędruczyk Elżbieta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wybrane strategie podatkowe małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego
Certain Tax Strategies of Small and Medium Companies in Crisis Conditions
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 43, s. 97-106
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu.Gospodarka.Finanse.Rynek pracy
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kryzys finansowy
Small business, Financial crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego stanowi wyzwanie dla służb ekonomiczno-finansowych. Jedną ze sfer strategii finansowych przedsiębiorstw są strategie w zakresie opodatkowania. Optymalizacja obciążeń podatkowych przy wykorzystaniu przewidzianych prawem instrumentów pozwala polepszyć sytuację finansową podmiotu, a tym samym zwiększyć jego przewagę konkurencyjną na rynku. (abstrakt autora)

Financing of small and medium companies in economic crisis conditions is a challenge for their financial departments. An important aspect of financial strategies of the companies is a tax strategy. The optimisation of tax levels by use of legal opportunities allows to increase the companies liquidity and moreover to create the competitive advantage. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. L. Dorozik, J. Stanielewicz, B. Walczak, System podatkowy Polski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2008, s. 91.
  2. W. Szymański, Strategie podatkowe osób prawnych w Unii Europejskiej, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 1.
  3. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), art. 16J ust. 4; Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycznych (Dz. U. z 1991 r. Nr 80, poz. 350 z późn. zm.), art. 22k ust. 7.
  4. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) do prowadzenia ksiąg rachunkowych zobligowane są osoby fi zyczne oraz ich spółki, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji fi nansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosą co najmniej równowartość w  walucie polskiej 1 200 000,00 EUR (za rok 2008 kwotą graniczną jest 4 089 960,00 PLN).
  5. Zgodnie z Ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.) posiadanie drugiego tytułu ubezpieczenia zwalnia z obowiązku opłacania składek z tytułu działalności gospodarczej pod warunkiem uzyskiwania wynagrodzenia równego minimalnemu wynagrodzeniu za pracę lub wyższego. Takie sformułowanie sprawiło, że strategia "drugiego tytułu ubezpieczenia" ma znikomy sens ekonomiczny.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu