BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jędrzejka Dariusz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Problemy rachunkowości instrumentów w czasie kryzysu
Problems of Accounting for Financial Instruments During Economic Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 43, s. 107-119
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu.Gospodarka.Finanse.Rynek pracy
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Kryzys gospodarczy
Accounting, Economic crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Gwałtowny rozwój rynku instrumentów finansowych, który oprócz klasycznych akcji czy obligacji oferuje obecnie bardzo złożone papiery wartościowe, takie jak te będące wynikiem procesu sekurytyzacji czy instrumenty pochodne, odegrał istotną rolę w rozprzestrzenianiu się kryzysu. W odpowiedzi na kryzys ożywiła się debata na temat rachunkowości instrumentów finansowych, w szczególności nad kwestią wyceny w wartości godziwej. Kryzys wykazał pewne niedoskonałości obecnych przepisów. Organizacje stanowiące standardy rachunkowości podjęły pracę nad udoskonalaniem obowiązujących przepisów, by podnosić jakość publikowanych sprawozdań. Jednocześnie wprowadzono także modyfikacje przepisów, których wpływ na jakość rachunkowości jest dyskusyjny. (abstrakt autora)

Rapid growth of fi nancial instruments market played an important role in spreading the fi nancial crisis. In the wake of the economic downturn a debate has started, which focused on accounting for fi nancial instruments. One of the main topics discussed is the process of fair value measurement. Accounting standard setters work jointly to modify regulations and thus improve the quality of fi nancial reporting. However, some of the introduced changes and their possible impact on the quality of accounting information appear to be controversial. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. PriceWaterhouseCoopers, Kryzys na rynkach fi nansowych, marzec 2009, http://www.pwc. com/pl/pol/ins-sol/publ/2009/raport-kryzysowy.pdf (4.07.2009).
 2. IASB, Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements, http://eifrs.iasb.org/eifrs/bnstandards/ en/framework.pdf (4.07.2009).
 3. S.G. Ryan, Fair value accounting: understanding the issues raised by the credit crunch, Council of Institutional Investors, July 2008, http://www.cii.org (4.07.2009).
 4. N. Véron, Fair value accounting is the wrong scapegoat for this crisis, Bruegel, maj 2008, http://www.bruegel.org/nc/publications/show/publication/fair-value- accounting-is-the-wrongscapegoat- for-this-crisis.html (4.07.2009).
 5. Financial Stability Forum, Report of the Financial Stability Forum on Addressing Procyclicality in the Financial System, 2.04.2009, http://www.fi nancialstabilityboard.org/publications/ r_0904a.pdf (4.07.2009).
 6. P. De Grauwe, Act now to stop the markets' vicious circle, "Financial Times", 20.03.2008, http://www.ft.com (4.07.2009). 12 C. Zielke, M. Starkie, T. Seeberg, Reporting move could break the writedown spiral, tamże, 2.04.2008, http://www.ft.com (4.07.2009).
 7. A. Koper, Standardy na przeczekanie kryzysu, http://www.dobrybank.com/? s=Standardy+na+ przeczekanie+kryzysu (4.07.2009).
 8. S.G. Ryan, Financial Instruments and Institutions: Accounting and Disclosure Rules, John Wiley & Sons, 2007, s. 131.
 9. IASB, Reducing Complexity in Reporting Financial Instruments, marzec 2008, http://www. iasb.org/NR/rdonlyres/A2534626-8D62-4B42-BE12- E3D14C15AD29/0/DPReducingComplexity_ ReportingFinancialInstruments.pdf (4.07.2009).
 10. S. Johnson, SEC Wants Firms to Explain Fair-Value Choices, 31.03.2008, http://www.cfo. com/article.cfm/10945941 (4.07.2009).
 11. Financial Stability Forum, Report of the Financial Stability Forum on Enhancing Market and Institutional Resilience, 7.04.2008, http://www.fi nancialstabilityboard.org/publications/r_0804.pdf (4.07.2009).
 12. Standard & Poor's, Is it time to write off fair value?, 27.05.2008, http://sec.gov/comments/ 4-560/4560-7.pdf (4.07.2009).
 13. S. Gutterman, Comments: SEC Announces July 9 Roundtable on Fair Value Accounting Standards, http://sec.gov/comments/4-560/4-560.shtml (4.07.2009).
 14. Senior Supervisors Group, Leading-practice disclosures for selected exposures, 11.04.2008, http://www.newyorkfed.org/newsevents/news/banking/2008/SSG_Leading_Practice _Disclosures. pdf (4.07.2009).
 15. IASB, Exposure Draft ED 2009/5: Fair Value Measurement, http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/ C4096A25-F830-401D-8E2E-9286B194798E/0/EDFairValueMeasurement_website.pdf (4.07.2009).
 16. IASB, IASB enhances fi nancial instruments disclosures, http://www.iasb.org/News/IASB+en hances+fi nancial+instruments+disclosures.htm (4.07.2009).
 17. FASB: FSP FAS 157-3 - Determining the Fair Value of a Financial Asset When the Market for That Asset Is Not Active; FSP FAS 157-4 - Determining Fair Value When the Volume and Level of Activity for the Asset or Liability Have Signifi cantly Decreased and Identifying Transactions That Are Not Orderly, http://www.fasb.org (4.07.2009).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu