BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzysztoń Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Analiza stanu zaspokojenia niektórych potrzeb społecznych w zależności od źródła utrzymania gospodarstwa domowego
Analysis of Meeting Some Social Needs Depending on Household Livelihood
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2014, t. 45, nr 2, s. 235-251, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Potrzeby społeczne, Zaspokojenie potrzeb, Budżet gospodarstwa domowego, Wielowymiarowa analiza porównawcza, Analiza korespondencji, Analiza skupień
Social needs, Meet needs, Budgets of households, Multi-dimensional comparative analysis, Correspondence analysis, Cluster analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Potrzeby społeczne klasyfikowane są według różnych kryteriów. Często przyjmuje się, że potrzeby podstawowe dotyczące egzystencji zaspokajane są w pierwszej kolejności. Celem artykułu jest sprawdzenie, które grupy gospodarstw domowych wyodrębnione ze względu na źródło utrzymania mają największe trudności finansowe związane z zaspokojeniem potrzeb niższego rzędu, a które mogą sobie pozwolić na swobodne zaspokajanie potrzeb wyższego rzędu. (abstrakt oryginalny)

Social needs are classified according to different criteria. It is often assumed that physiological and safety needs are satisfied first. The aim of this paper is to check which groups of households separated due to livelihood have the greatest financial difficulties meeting the most fundamental level of need, and which households can easily fulfill the needs of a higher level. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Diagnoza społeczna: zintegrowana baza danych, www.diagnoza.com (06.03.2014).
  2. Doyal L., Gough I. (1991), A Theory of Human Need, Macmillan, London.
  3. Gatnar E., Walesiak M. (red.) (2011), Analiza danych jakościowych i symbolicznych z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  4. Greencare M.J. (1984), Theory and Application of Correspondence Analysis, Academic Press, London.
  5. Kurzynowski A. (red.) (2003), Polityka społeczna, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
  6. Maslow A.H. (2006), Motywacja i osobowość, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa.
  7. Panek T. (red.) (2007), Statystyka społeczna, PWE, Warszawa.
  8. Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe, Statsoft Polska Sp. z o.o., Kraków.
  9. Szczepański J. (1981), Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2014.015
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu