BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skica Tomasz (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Tytuł
Ocena wpływu rozmiaru sektora finansów publicznych na efektywność wydatkowania publicznego
Evaluation of the Impact of General Government Sector Size in Poland on Efficiency of Public Spending
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2014, t. 45, nr 2, s. 253-273, rys., tab., bibliogr. 51 poz.
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Wydatki publiczne
Public finance, Public expenditures
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Artykuł przyjmuje za cel zbadanie relacji na linii: rozmiar SFP - efekty wydatkowania publicznego. Do pomiaru wielkości sektora wykorzystane zostaną parametry finansowe odnoszące się do dyspozycji środkami publicznymi. Z kolei rezultaty aktywności sektora badane będą za pośrednictwem miar o charakterze wskaźnikowym. Ich oparcie na międzynarodowych rankingach, prezentujących komplementarne miary łączące nakłady finansowe i wskaźnikowe ujęcia efektywności podmiotów sektora, pozwoli przeanalizować związek pomiędzy rozmiarem sektora oraz parametrami służącymi jako miary rezultatów jego działalności. (abstrakt oryginalny)

The objective of this article is to examine relations between size of General Government Sector and effects of public spending. In order to measure the size of the sector author will apply financial parameters, which refers to disposal of public funds. From the other hand, results of sector's activity will be researched through measurements based on indexes. The idea to base them on international rankings, which present complementary measures that link financial funds and indicatory approach to efficiency of sector's entities, allows analyzing relationship between size of the sector and parameters designed to measure results of sector's activity. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Afonso A., Jalles J. T. (2011), Economic Performance and Government Size, School of Economics and Management, Technical University Of Lisbon Working Paper, 21, 1-41.
 2. Afonso A., Schuknecht L., Tanzi V. (2006), Public sector efficiency evidence for new EU member states and emerging markets, European Central Bank Working Paper Series 581/January, 1-51.
 3. Afonso A., Schuknecht L., Tanzi V. (2005), Public sector efficiency: An international comparison, "Public Choice", 123(3-4), 321-347, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11127-005-7165-2.
 4. Afonso A., Schuknecht L., Tanzi V. (2010), Public sector efficiency: evidence for new EU member states and emerging markets, "Applied Economics", 42(17), 2147-2164, DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00036840701765460.
 5. Agell J., Lindh T., Ohlsson H. (1997), Growth and the Public Sector: A Critical Review Essay, "European Journal of Political Economy", 13(1), 33-52, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0176-2680(96)00031-6.
 6. Agell J., Ohlsson H., Thoursie P. S. (2006), Growth Effects of Government Expenditure and Taxation in Rich Countries: A Comment, "European Economic Review", 50(1), 211-219, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.euroecorev.2004.11.006.
 7. Bergh A., Henrekson M. (2011), Government Size and Growth: A Survey and Interpretation of the Evidence, "Journal of Economic Surveys", 25(5), 872-897, DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-6419.2011.00697.x.
 8. Buchanan J. M. (1997), Finanse publiczne w warunkach demokracji, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 9. Cameron D. (1982), On the Limits of the Public Economy, "Annals of the Academy of Political and Social Science", 459(1), 46-62, DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0002716282459001004.
 10. Chobanov D., Mladenova A. (2009), What is the optimum size of government, Institute for Market Economics, Bulgaria/August.
 11. Colombier C. (2009), Growth Effects of Fiscal Policies: An Application of Robust Modified M-Estimator, "Applied Economics", 41(7), 899-912, DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00036840701736099.
 12. Conte M. A., Darrat A. F. (1988), Economic growth and the expanding public sector: A reexamination, "Review of Economics and Statistics", 70, 322-330, DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1928317.
 13. Di Matteo L. (2013), Measuring Government in the Twenty-first Century An International Overview of the Size and Efficiency of Public Spending, Fraser Institute, Vancouver.
 14. Dilrukshini W. A. (2004), Public Expenditure and Economic Growth in Sri Lanka: Cointegration Analysis and Causality Testing, Central Bank of Sri Lanka, Staff Studies, 34(1-2), 51-68, DOI: http://dx.doi.org/10.4038/ss.v34i1.1239.
 15. Domaszewicz R. (1985), Finanse krajów kapitalistycznych, PWE, Warszawa.
 16. Easterly W., Rebelo S. (1993), Fiscal policy and economic growth: An empirical investigation, "Journal of Monetary Economics", 32(3), 1-57.
 17. Fölster S., Henrekson M. (2001), Growth Effects of Government Expenditure and Taxation in Rich Countries, "European Economic Review", 45(8), 1501-1520, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0014-2921(00)00083-0.
 18. Forte F., Magazzino C. (2011), Optimal size of government and economic growth in EU countries, "Economia Politica - Journal of Analytical and Institutional Economics", 28(3), 1-23.
 19. Gupta S., Verhoeven M. (2001), The efficiency of government expenditure Experiences from Africa, "Journal of Policy Modelling", 23, 433-467, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0161-8938(00)00036-3.
 20. Gwartney D. J., Lawson R., Park W., Wagh S., Edwards C., de Rugy V. (2002), Economic freedom of the World: 2002 Annual Report, The Fraser Institute, Vancouver.
 21. Hansen A. H. (1947), Economic policy and full employment, McGraw-Hill, New York-London.
 22. Hansen A. H. (1941), Fiscal policy and business cycles, W. W. Norton, New York.
 23. Heitger B. (2001), The Scope of Government and Its Impact on Economic Growth in OECD Countries, Kiel Working Paper, 1034, 1-36.
 24. http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home (1.10.2014).
 25. http://www.imd.org/wcc/wcc-factors-criteria/ (1.10.2014).
 26. http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2013-2014 (1.10.2014).
 27. Jiranyakul K., Brahmasrene T. (2007), The relationship between government expenditures and economic growth in Thailand, "Journal of Economics and Economic Education Research", 8(1), 1-7.
 28. Joumard I., Kongsrud P., Nam Y. S., Price R. (2004), Enhancing the Effectiveness of Public Spending: Experience in OECD Countries, OECD Economics Department Working Paper, 380, 1-52.
 29. Kleer J. (2005), Koncepcja modelu sektora publicznego i wzajemnych relacji między sektorem dóbr publicznych i sektorem dóbr prywatnych, [w:] J. Kleer (red.), Sektor publiczny w Polsce i na świecie między upadkiem a rozkwitem, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa.
 30. Kustepeli Y. (2005), The Relationship Between Government Size and Economic Growth: Evidence From a Panel Data Analysis, Dokuz Eylül University-Faculty of Business-Department of Economics Discussion Paper Series, 06, 1-52.
 31. Landau D. (1983), Government Expenditure and Economic Growth: A Cross-Country Study, "Southern Economic Journal", 49(3), 783-792, DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1058716.
 32. Mandl U., Dierx A., Ilzkovitz F. (2008), The Effectiveness and Efficiency of Public Spending, European Commission, Economic and Financial Affairs Economic Papers, No. 301.
 33. Marlow M. L. (1986), Private Sector Shrinkage and the Growth of Industrialized Economies, "Public Choice", 49(2), 143-154, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF00181036.
 34. Marsh R., Dewar J. (2013), The Size of the Public Sector, SPICe The Information Centre, Financial Scrutiny Unit Briefing, The Scottish Parliament, 19 June 2013 13/36, 1-12.
 35. Mueller D. (ed.), (1996), Perspectives on Public Choice: A Handbook, Cambridge: Cambridge University Press, DOI: http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511664458.
 36. Musgrave R., Musgrave P. (1989), Public Finance in Theory and Practice, (5th ed.) McGraw-Hill, New York.
 37. Owsiak S. (2005), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 38. Pevcin P. (2004), Does Optimal Size of Government Spending Exist?, University of Ljubljana, Ljubljana.
 39. Ram R. (1986), Government size and economic growth: A new framework and some evidence from cross-section and time-series data, "American Economic Review", 76, 191-203.
 40. Rodrik D. (2000), Institutions for high quality growth: What they are and how to acquire them, NBER (National Bureau of Economic Research) Working Paper, 7540, 3-31, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF02699764.
 41. Romero-Avila D., Strauch R. (2008), Public Finances and Long-Term Growth in Europe: Evidence from a Panel Data Analysis, "European Journal of Political Economy", 24(1), 172-191.
 42. Rosen H. (2004), Public Finance, (7th ed.) McGraw-Hill, New York.
 43. Saunders P. (1988), Private Sector Shrinkage and the Growth of Industrialized Economies: Comment, "Public Choice", 58(3), 277-284, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF00155673.
 44. Saunders P. (1986), What Can We Learn from International Comparisons of Public Sector Size and Economic Performance?, "European Sociological Review", 2(1), 52-60.
 45. Strauch R., Hagen J. (ed.), (2000), Institutions, Politics and Fiscal Policy, Kluwer Academic Publishers, Boston, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4615-4555-2.
 46. Tanzi V. (2000), The role of the state and the quality of the public sector, International Monetary Fund Working Paper, Washington, WP/00/36, March, DOI: http://dx.doi.org/10.5089/9781451845440.001.
 47. Theodoropoulos S. (2012), Seeking a Sustainable Size and Structure for the Greek Public Sector's Activities According to the Fiscal Pact for Euro, "SPOUDAI Journal", 62(3-4), 75-92.
 48. Torstensson J. (1994), Property rights and economic growth, "International Review for Social Sciences, Kyklos", 47(2), 231-247.
 49. Tsouhlou A., Mylonakis J. (2011), Public Expenditure, Public Sector Size and Growth: The European Union Marked Structural Differences, "Review of European Studies", 3(2), 33-52, DOI: http://dx.doi.org/10.5539/res.v3n2p33.
 50. Williams A., Giardina E. (1993), Efficiency in the public sector: the theory and practice of cost-benefit analysis, Edward Elgar Publishing, London.
 51. Witte De K., Moesen W. (2009), Sizing the government, "Public Choice", 145(1), 39-55, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11127-009-9527-7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2014.016
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu