BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buszkowska Eliza (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Dynamika przepływów inwestycji pomiędzy giełdami
Dynamic of the Money Flows between Stock Exchanges
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2014, t. 45, nr 2, s. 275-288, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Indeks giełdowy, Zmienność, Analiza korelacji
Stock market indexes, Variability, Correlation analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy starano się odpowiedzieć na liczne pytania dotyczące przepływów inwestycji pomiędzy giełdami. Zastanowiono się, czy giełdy to system naczyń połączonych, czy następuje ucieczka z jednych giełd i lokowanie środków na innych. Czy w różnych okresach bardziej traciły na giełdzie małe firmy, czy duże i średnie? Badano związki między reakcjami różnych instrumentów finansowych na tę samą informację za pomocą modeli dynamicznych korelacji warunkowych. Sprawdzono, jaka była reakcja na impuls z rynku amerykańskiego w zależności od wielkości spółek na całym świecie. Badanie objęło przede wszystkim okres kryzysu subprime. (abstrakt oryginalny)

In the article one tried to answer many questions about the money flow between stock exchanges. One reflected if stock markets are a communicating vessels system, if there succeed an escape from one stock exchange to another, if in different periods more lost on the stock markets small, big or medium companies. One searched connections between reactions of different financial instruments on the same information with use of dynamic conditional correlations models. One checked how was the reaction on impulse from American market depending on the quantity of the exchange company from all the world. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Augustyniak H. (2003), Statystyka opisowa z elementami demografii. Przedsiębiorstwo Wydawnicze Ars boni et aequi, Poznań.
 2. Baillie R. T., Kapetanios G. (2013), Estimation and inference for impulse response functions from univariate, strongly persistent processes, "The Econometric Journal", 16(3), 373-399, DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1368-423X.2012.00395.x.
 3. Buszkowska E., Płuciennik P. (2013), Wpływ kryzysu subprime na polski rynek kapitałowy, [w:] Kamiński R., Sójka J. (red.), Ekonomiczne i etyczne aspekty kryzysu gospodarczego, PTE, Poznań, 51-62.
 4. Burzała M. (2013), Efekty zarażania wybranych giełd światowych w czasie, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", 6, 51-62.
 5. Dobrzański P. (2010), Transmisja kryzysu amerykańskiego na gospodarki europejskie, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/35547/009.pdf, 201-215. (07.04.2010).
 6. Doman M., Doman R. (2014), Dynamika zależności na globalnym rynku finansowym, Difin, Warszawa.
 7. Doman M., Doman R. (2009), Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej, Wolters Kulwer Polska, Kraków.
 8. Engle R. F. (2002), Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Models, "Journal of Business and Economic Statistics", 20, 339-350, DOI: http://dx.doi.org/10.1198/073500102288618487.
 9. Foster J. B., Magdoff F. (2009), The great financial crisis, causes and consequences, Monthly Review Press, New York.
 10. Juselius K. (2009), The cointegrated VAR model, methodology and applications, Oxford University Press, Oxford.
 11. Kliber A., Kliber P., Płuciennik P. (2012), Zależności pomiędzy stopami procentowymi rynku międzybankowego w Polsce, "Przegląd Statystyczny", 149-162.
 12. Kusideł E. (1999), Strukturalne modele VAR i funkcja odpowiedzi na impuls, "Dynamiczne Modele Ekonometryczne", Wydawnictwo UMK, Toruń 1999, 239-254.
 13. Miczka M., Szulc W. (2011), Analiza reakcji na bodźce pomiędzy wybranymi rynkami z wykorzystaniem modelu VAR dla szeregów czasowych cen wyrobów stalowych w latach 1998-2011, Prace IMŻ, 52-62.
 14. Minović J. (2005), Modeling Multivariate Volatility Processes: Theory and Evidence, http://store.ectap.ro/articole/385.pdf, 1-11. (18.10.2005).
 15. Płuciennik P. (2013), The Impact of the World Financial Crisis on the Polish Interbank Market: A Swap Spread Approach, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics", 269-288.
 16. Przekota G. (2007), Analiza zależności między indeksami rynków akcji na giełdzie polskiej i amerykańskiej, "Badania Operacyjne i Decyzje", 133-145.
 17. Półkarz R. (2013), Globalne rynki finansowe. Praktyka funkcjonowania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2014.017
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu