BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajda Waldemar (Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa)
Tytuł
Wykorzystanie instrumentów ekonomiczno-finansowych i organizacyjnych w przedsiębiorstwach kreujących rozwój - wyniki badań
The Usage of Economic and Financial as Well as Organisational Instruments in Enterprises Creating their Development - Results of the Research
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 37-48, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Narzędzia zarządzania finansami
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Instrumenty zarządzania, Rozwój przedsiębiorstwa, Strategia przedsiębiorstwa
Enterprise management, Management instruments, Enterprise development, Corporation strategies
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Zidentyfikowanie oraz wykorzystanie systemu instrumentów ekonomiczno-finansowych i organizacyjnych w przedsiębiorstwach kreujących rozwój. Metodologia badań - Do określenia sytuacji strategicznej przedsiębiorstw i identyfikacji instrumentów wykorzystano metodę analizy, w badaniach empirycznych wpływu zidentyfikowanych instrumentów na sytuację strategiczną przedsiębiorstw metodę ekspercką, a do budowy działań rozwojowych metodę scenariuszy. Wynik - Zdiagnozowano i opracowano model rynkowy "dynamicznego rozwoju", do którego zakwalifikowano przedsiębiorstwa posiadające bardzo dobrą sytuację strategiczną. Zidentyfikowano 50 instrumentów ekonomiczno-finansowych i organizacyjnych. W wyniku przeprowadzonych badań empirycznych stworzono system instrumentów, na podstawie którego zbudowano scenariusz strategii "lidera" dla analizowanych przedsiębiorstw. Oryginalność/wartość - Oryginalność podejścia do identyfikacji instrumentów determinujących funkcjonowanie przedsiębiorstw na podstawie strategicznych sfer funkcjonowania przedsiębiorstwa. Nowatorskie, niespotykane w literaturze stworzenie systemu instrumentów dających podstawę wykreowania strategii dynamicznego rozwoju firmy. Modelowe ujęcie bardzo dobrej sytuacji strategicznej, w którą można wkomponować najlepsze obecnie funkcjonujące na rynku przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Purpose - To identify and use a system of economic and financial as well as organisational instruments in enterprises creating their development. Methodology - Method of analysis was used to determine strategic situation of enterprises as well as to identify the instruments. The Delphi method was used in the empirical research into the influence of the identified instruments on the strategic situation of enterprises, whereas scenario analysis was utilized to form development operations. Findings - Market model of the "dynamic development" was diagnosed and formed and enterprises having a very good strategic situation were qualified to it. Fifty economic and financial as well as organisational instruments were identified. As a result of the conducted empirical research, a system of instruments was created on the basis of which a leader strategy scenario for the analysed enterprises was formed. Originality/value - Originality of approach concerning the identification of instruments which determine the operation of enterprises on the basis of strategic spheres of operation of an enterprise. Innovative creation of system of instruments providing basis to create strategy of dynamic development of the company which is not common in literature. Model depiction of a very good strategic situation to which each of the best enterprises currently operating on the market may be subordinated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cygan Z. (2013), Metody i modele zarządzania w warunkach społeczeństwa wiedzy, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej, Warszawa.
  2. Gierszewska, G., Romanowska M. (2014), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
  3. Knosala R., Boratyńska-Sala A., Jurczyk-Bunkowska M., Moczała A. (2014), Zarządzanie innowacjami, PWE, Warszawa.
  4. Olszewska B. (2008), Zarządzanie strategiczne. Przedsiębiorstwo na progu XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
  5. Penc-Pietrzak I. (2010), Planowanie strategiczne w nowoczesnej firmie, Oficyna a Wolters Kluwer busines, Warszawa.
  6. Porter M.E. (1990), Competitive Advantage, The Free Press New York, Collier Macmillan Publishers, London.
  7. Szkoda J. (2012), Systemy zarządzania jakością, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa.
  8. Zelek A. (2008), Strategie biznesu od klasyki do postmodernizmu w zarządzaniu, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin.
  9. Zimniewicz K. (2014), Teoria i praktyka zarządzania. Analiza krytyczna, PWE, Warszawa.
  10. Zimonik Z., Hamrol A., Grudowski P. (2013), Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu