BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kempa Łukasz (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Rynek funduszy inwestycyjnych na świecie po wystąpieniu kryzysu na rynku kredytów hipotecznych w USA
The World Investment Funds Market After the Credit Crunch in the United States of America
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 43, s. 121-133, rys.
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu.Gospodarka.Finanse.Rynek pracy
Słowa kluczowe
Fundusze inwestycyjne, Kredyt, Kryzys finansowy
Investment funds, Credit, Financial crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
Fundusze inwestycyjne odgrywają znaczącą rolę na światowym rynku finansowym i w gospodarce. Instrument ten z jednej strony daje możliwość inwestowania kapitału, z drugiej zaś jego pozyskania. Znaczenie funduszy inwestycyjnych nieustannie rośnie i tendencje na tym rynku wpływają na rozwój gospodarki światowej. Dlatego też w artykule poruszono problem wpływu kryzysu finansowego na rynek funduszy inwestycyjnych. Autor podejmuje próbę zbadania, co stało się po wystąpieniu kryzysu na rynku nieruchomości w USA, biorąc pod uwagę 14 krajów z największym światowym udziałem w rynku. (abstrakt autora)

Investment funds play an important role in the world financial market and economies. This instrument allows investing from one side and getting capital from the other. The role of the investment funds has still increased and tendencies on the market impact to development of the world economy. That is why the article raises the problem of the financial crisis influence on the investment funds main markets. Taking into account 14 countries with the biggest market share author tries to find out what happened in the investment fund industry after the credit crunch. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Sławiński, Rynki fi nansowe, PWE SA, Warszawa 2006, s.  175.
 2. J. Kulawik, Globalizacja a kryzysy, "Gazeta Bankowa", nr 44 (1044), 3.11.2008, s. 15.
 3. K. Piech, Amerykański kryzys, "Gazeta Bankowa", nr 35 (983), 27.08-2.09.2007.
 4. R. Su, Why Be a Nation of Mortgage Slaves? "The Wall Street Journal", 31.01.2009, s.  A9, http://online.wsj.com/article/ SB123336541474235541.html (czerwiec 2009).
 5. P. Pacuła., Kryzys fi nansowy w Stanach Zjednoczonych i jego możliwe konsekwencje, "Bezpieczeństwo Narodowe", 9-10/2009, s. 106.
 6. Ł. Reksa, Sekurytyzacja wierzytelności na rynkach międzynarodowych, "Bank i Kredyt", nr 2/2004, s. 59.
 7. D. Evans, The Poison in Your Pension, "Bloomberg Markets", July 2007, s. 64-69.
 8. http://www.egospodarka.pl/37064, Kryzys-fi nansowy-a-plany- naprawcze,1,39,1.html (czerwiec 2009).
 9. A. Filipek, Gospodarka nie lubi wysokich stóp, "Gazeta Bankowa", nr 51/52 (1051/52), 22/29.12.2009, s. 24-26; zob. też OECD - http://stats.oecd.org/Index.aspx?querytype=view&queryname= 579 (czerwiec 2009).
 10. The Federal Reserve, http://www.federalreserve.gov (czerwiec 2009).
 11. K. Artyszuk, Burzliwy okres na ryku złotego, "Rynek Kapitałowy", nr 10/212, październik 2008, s. 42.
 12. Merril Lynch, Citygroup, Morgan Stanley, Bank of America, Washington Mutual, Wachovia, Lehman Brothers, Goldman Sachs. Obliczenia własne na podstawie danych z http://www.bloomberg.com (czerwiec 2009).
 13. J.E. Stiglitz, Globalizacja, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 26.
 14. M. Guzek, Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Zarys teorii i  polityki handlowej, PWE, Poznań 2001, s. 17.
 15. A. Kessler, The Paulson Plan Will Make Money For Taxpayers, "The Wall Street Journal", 25.09.2008, s. A21.
 16. K. Gabryelczyk, Fundusze inwestycyjne: rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, Kraków 2006, s. 116.
 17. K. Gabryelczyk, Fundusze inwestycyjne, Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008, s. 8.
 18. B. Meluch, E. Nietrzepka, T. Orlik, Fundusze powiernicze - zbiorowy inwestor na rynku kapitałowym, Twigger, Warszawa 1993, s. 28.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu