BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krystosiak Paulina (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Odnawialne źródła energii w dobie kryzysu finansowego
Renewable Energy Sources in Context of Financial Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 43, s. 157-176, rys.
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu.Gospodarka.Finanse.Rynek pracy
Słowa kluczowe
Energia, Kryzys finansowy
Energy, Financial crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem tego artykułu jest pokazanie w trochę odmienny sposób wpływu globalnego kryzysu finansowego na sektor odnawialnych źródeł energii (OZE), poprzez określenie zmian i trendów w przebiegu inwestycji w technologie dla OZE i firm, jako kosztu podwyższonego kapitału oraz trudności w dostępie do kredytów. Jednocześnie starano się ustalić, co te zmiany oznaczają dla projektów OZE, różnego typu finansowania, rozmaitych krajów, a także jak te zmiany wpływają na obraz OZE. W artykule ukazano istotę różnych aspektów rynku finansowego i rozwoju gospodarczego w krótkiej i długiej perspektywie czasu w kontekście obecnego kryzysu ekonomicznego. (abstrakt autora)

The purpose of this article is to gain a more differentiated picture of the impact of the global financial crisis on the renewable energy sector by determining changes and trends in investment flows for renewable energy technologies and companies as the cost of capital rises and access to credit becomes more difficult. It seeks to identify what these changes can mean for certain renewable energy technologies, for certain kinds of financing, and in certain regions, and how these shifts will alter the renewable energy landscape. The article extracts the essence of the different aspects of the financial market and economic developments in both the short and the long term in case of current economic crisis. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. The global fi nancial crisis and its impact on renewable energy fi nance, UNEP, Raport z kwietnia 2009 r.
  2. Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, REN21 Global Status Report 2009.
  3. Obama invites major economies to energy forum, http://www.cnn.com (29.03.2009).
  4. G. Wiśniewski, Prezenty z Ameryki na Dzień Ziemi: farmy wiatrowe off shore i zielone miejsca pracy, http://www.odnawialny.blogspot.com (25.05.2009).
  5. Energia i zmiany klimatyczne - elementy kompromisu końcowego, Rada Unii Europejskiej, Bruksela, 12.12.2008, 17215/08.
  6. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki, projekt z 5.03.2009 r., wersja nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu