BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kokot-Stępień Patrycja (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Rachunek kosztów jakości instrumentem controllingu w zakresie zarządzania jakością
Quality Costs Accocunt as a Tool of Quality Controlling
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 83-92, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Narzędzia zarządzania finansami
Słowa kluczowe
Zarządzanie jakością, Koszty jakości, Rachunek kosztów, Controlling jakości
Quality management, Quality costs, Cost accounting, Quality controlling
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest wskazanie, że podstawowym narzędziem controllingu jakości jest rachunek kosztów jakości, którego głównym zadaniem jest optymalizacja ponoszonych w przedsiębiorstwie kosztów jakości, możliwa poprzez planowanie, sterowanie i kontrolowanie ich poziomu. Metodologia badania - Zastosowane w publikacji metody badawcze to analiza pozycji literaturowych dotyczących znaczenia kosztów jakości w systemie controllingu. Wynik - Koszty jakości umożliwiają poprawę jakości i efektywności gospodarowania, jeśli w przedsiębiorstwie prowadzony jest rachunek kosztów jakości stanowiący bazę informacyjną controllingu jakości oraz podstawowe narzędzie controllingowego sterowania jakością. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of this article is to point out that the basic tool of quality controlling is the quality costs account; its main task is to optimize the quality costs borne in an enterprise, which is possible when their level is planned and controlled. Methodology approach - research methods used in this paper consist in analyzing reference books discussing the importance of quality costs in the controlling system. Findings - quality costs help to improve the quality and effectiveness of management if the enterprise keeps quality costs account being the data base and the basic tool of quality controlling. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bareja K., Giedroyć M. (2007), Rachunek kosztów jakości, w: Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa, red. A. Karmańska, Difin, Warszawa.
 2. Bieńkowska A., Krall Z. (2001), Instrumentalne aspekty funkcjonowania kontrolingu jakości, w: Laboratoria technologiczne - aspekty utrzymania wysokiej jakości wyrobu, XI Międzynarodowa Konferencja "Zintegrowane systemy zarządzania w przemyśle", Wydawnictwo Uczelnianie Politechniki Szczecińskiej, Szczecin.
 3. Borkowski S., Prus A. (2001), Rachunek kosztów jakości dla przedsiębiorstwa meblarskiego, w: Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwach w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską, Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Materiały konferencyjne II Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Częstochowa.
 4. Chachuła D. (2009), Controlling. Koncepcje, narzędzia, modele, Difin, Warszawa.
 5. Ciechan-Kujawa M. (2005), Rachunek kosztów jakości. Wykorzystanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 6. Duda-Piechaczek E. (2007), Controling wspieranie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo HELION, Gliwice.
 7. Karaszewki R. (2005), Zarządzanie jakością, koncepcja, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego biznesu, Dom Organizatora, Toruń.
 8. Kister A. (2005), Zarządzanie kosztami jakości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 9. Kiziukiewicz T. (1995), Zarządzanie kosztami jakości jako element controllingu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 698, Wrocław.
 10. Klamecka-Roszkowska G. (2001), Decyzyjny rachunek kosztów w zarządzaniu jakością, w: Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwach w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską, Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Materiały konferencyjne II Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Częstochowa.
 11. Markowska M. (2011), Controlling jakości, w: Controlling w działalności przedsiębiorstwa, red. E. Nowak, PWE, Warszawa.
 12. Kulikowska J. (2013), Controlling jakości jako instrument zarządzania przedsiębiorstwem, "Rachunkowość a controlling", nr 291, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 13. Nowak E., Wierzbiński M. (2010), Rachunek kosztów. Modele i zastosowania, PWE, Warszawa.
 14. Piechota R. (2003), Controlling jakości jako nowoczesna koncepcja zarządzania kosztami jakości w przedsiębiorstwie, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 984, Wrocław.
 15. Szczepańska K. (2009), Koszty jakości dla inżynierów, PLACET, Warszawa.
 16. Wawak S. (2011), Zarządzanie jakością. Podstawy, systemy i narzędzia, HELION, Gliwice.
 17. Zymonik Z. (2012), Koszty jakości jako miara efektywności działań w przedsiębiorstwie, "Efektywność - konceptualizacja i uwarunkowania", nr 262, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 18. Zymonik Z., Hamrol A., Grudowski P. (2013), Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu