BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wędzki Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Analiza porównawcza struktur czasowych należności
Comparative Analysis of Accounts Receivable Aging Schedules
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 103-113, tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Narzędzia zarządzania finansami
Słowa kluczowe
Należności, Terminowość zapłaty, Analiza porównawcza, Controlling, Zarządzanie płynnością finansową
Receivables, Prompt payment, Comparative analysis, Controlling, Liquidity management
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - w opracowaniu dokonano porównania zalet i słabości różnych formuł struktury wiekowej należności. Jest to metoda analizy, w której określa się udział kwot należności przeterminowanych o określonym wieku. Metodologia badania - badanie ma charakter normatywny. Zaprezentowano matematyczne modele różnych struktur czasowych należności. Wynik - efektem opracowania jest porównanie formuł matematycznych różnych struktur analizy czasowej należności ze wskazaniem ich zalet i wad. Oryginalność/wartość - opracowanie jest prawdopodobnie pierwszą analizą porównawczą formuł analitycznych struktury czasowej należności w polskich badaniach. (abstrakt oryginalny)

Purpose - in a paper some advantages and disadvantages of different aging schedules were compared. Aging schedule is a method of comparing past-due amounts of accounts receivables. Design/methodology/approach - research is based on normative methodology. Some mathematical models of different aging schedules were developed. Findings - a conclusion of the paper is comparison of different aging schedule models and characteristics of their prons and cons. Originality/value - the paper is probably the first one comparison of various models of aging schedule in Polish research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Benishay H. (1965), Managerial Controls of Accounts Receivable: A Deterministic Approach, "Journal of Accounting Research", vol. 3, no. 1, s. 114-132.
 2. Gallinger G., Healey B. (1991), Liquidity Analysis and Management, Addison-Wesley, Menlo Park.
 3. Gentry J., De la Garza J. (1985), A Generalized Model for Monitoring Accounts Receivable, "Financial Management", Winter, s. 28-37.
 4. Hill N., Sartoris W. (1992), Short-term Financial Management, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
 5. Innes J. (2004), Handbook of Management Accounting, Elsevier/CIMA, Burlington.
 6. Lewellen W., Edmister R. (1973), A General Model for Accounts Receivable Analysis and Control, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", March, s. 195-206.
 7. Marzec J., Pawłowska M. (2012), Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach - wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych, "Bank i Kredyt", nr 43 (6), s. 29-56.
 8. Mavrovitis B. (1990), Cashflow, Credit and Collection, Probus, Chicago.
 9. Michalski G. (2013), Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Parkinson K., Kallberg J. (1993), Corporate Liquidity. A Guide to Managing Working Capital, Irwin, Homewood.
 11. Podedworna-Tarnowska D. (2007), Faktoring w Polsce. Szanse i zagrożenia rozwoju, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 12. Stone B. (1976), The Payments-Patters Approach to the Forecasting and Control of Accounts Receivable, "Financial Management", Autumn, s. 65-82.
 13. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jedn. DzU 2002, nr 76, poz. 694 z późn. zm.
 14. Wędzki D. (2013), Integracja analizy ABC i XYZ w kontrolingu należności, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2013, nr 6 (749), s. 20-29.
 15. Wędzki D. (1999), Ocena spłaty należności, "Rachunkowość", nr 11, s. 625-631.
 16. Wędzki D. (2000), Ocena spłaty należności, "Rachunkowość", nr 6, s. 375-380.
 17. Wędzki D. (2011), Propozycja analizy portfelowej należności, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 64 (120), s. 141-161.
 18. Wędzki D. (2000), Teoria zintegrowanego zarządzania kredytem handlowym w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu