BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barburski Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstw WIG20
Shareholders' Equity as a Basis For Safeguarding The Security Of Companies' Activities as Exemplified By Entities From the WIG20 (Warsaw Stock Exchange Index)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 117-136, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Narzędzia zarządzania finansami
Słowa kluczowe
Kapitał własny, Wypłacalność, Indeks giełdowy, Spółki giełdowe
Ownership capital, Financial solvency, Stock market indexes, Stock market companies
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Kapitały własne stanowią niezwykle ważną kategorię ekonomiczną dla każdego przedsiębiorstwa. Ich znaczenie wyraża się przede wszystkim w zapewnieniu stabilności finansowania działalności oraz wysokiej gwarancji bezpieczeństwa dla wierzycieli. Głównym celem artykułu jest przedstawienie roli kapitałów własnych w finansowaniu działalności przedsiębiorstw. Artykuł składa się ze wstępu, dwóch części teoretycznych, jednej części empirycznej oraz spisu literatury. W części teoretycznej zostały przedstawione kapitały własne w ujęciu rachunkowości - w podziale na dwie grupy: 1) przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe oraz 2) banki - oraz ich główne miary bezpieczeństwa działalności, takie jak adekwatność kapitałowo-majątkowa i współczynnik bezpieczeństwa. W części empirycznej dokonano oceny poziomu i struktury kapitałów własnych na przykładzie podmiotów tworzących "WIG20". (abstrakt oryginalny)

For each company, shareholders' equity is an immensely important economic category. Its meaning lies in ensuring financial stability and safeguarding creditors' security. The main aim of this paper is to present the role of shareholders' equity in the financing companies' operations. The paper consists of an introduction, two theoretical parts, one empirical part and a bibliography. The theoretical part presents shareholders' equity in terms of accounting treatment of two groups of entities: 1) manufacturers, retailers and service-providers, and 2) banks and the main indicators of the security of their business operations, such as their capital and asset adequacy and security ratios. In the empirical part, the author assesses the level and structure of shareholders' equity using entities form the WIG20 index as an example. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bankowość, wybrane zagadnienia (2001), red. E. Getka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 2. Dyrektywa z 17 kwietnia 1989 r. w sprawie funduszy własnych banków - Council Directive of 17 April 1989 on the own funds of credit institutions - 89/299/EEC + 91/633/EEC + 92/16/EEC - (OJ L 124, 05.05.1989 + OJ L 339,11.12.1991 + OJ L 75,21.03 1992).
 3. Dyrektywa z 18 grudnia 1989 r. w sprawie współczynnika wypłacalności instytucji kredytowych - Council Directive of 18 December 1989 on a solvency ratio for credit institution - 89/647/EEC + 91/31/EEC (OJ L 386 30.12.1989 + OJ L 17, 23.01.1991).
 4. Hagemuller K.F. (1989), Der Bankbetrieb, Gabler Verlag, Wiesbaden.
 5. Hubner O. (1854), Die Banken, Leipzig.
 6. Moulton H.G. (1918), Commercial Banking and Capital Formation, Journal of Political Economy.
 7. Podstawy zarządzania finansami banku komercyjnego (1998), red. E. Bogacka-Kisiel, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław-Perugia.
 8. Raport o sytuacji banków w 2012 roku (2013), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 9. Saunders A. (1997), Financial Institutions Management. A Modern Perspective, McGraw-Hill, Irwin Homewood.
 10. Sawicki K. (2001), Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw według znowelizowanej ustawy o rachunkowości, cz. I, Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław.
 11. Sierpińska M. (2004), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Stutzel W. (1959), Vortrage fur Sparkassenprufer, Stuttgart.
 13. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, (DzU 2012, poz. 1376, z późn. zm.(t.j.).
 14. Wagner A. (1857), Beitrage zur Lehre von den Banken, Leipzig.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu