BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czajor Przemysław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wpływ ryzyka kredytowego na wartość aktywów i zobowiązań finansowych w świetle Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
Influence of Credit Risk on Value of Financial Assets And Liabilities in the Light of International Financial Reporting Standards
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 153-162, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Narzędzia zarządzania finansami
Słowa kluczowe
Ryzyko kredytowe, Instrumenty finansowe, Wycena, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Sprawozdawczość finansowa
Credit risk, Financial instruments, Valuation, International Accounting Standards (IAS), Financial reporting
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest przedstawienie zasad uwzględniania ryzyka kredytowego przy wycenie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych zgodnie z zasadami MSR 39/MSSF 9. Metodologia badania - W artykule tym, jako metodę badawczą, zastosowano analizę i krytykę piśmiennictwa (głównie źródeł regulacji rachunkowości) oraz metodę analizy i konstrukcji logicznej. Wynik - W rezultacie rozważań przeprowadzonych w artykule sformułowano wniosek dotyczący wpływu ryzyka kredytowego na sytuację finansową jednostki prezentowaną w sprawozdaniu finansowym oraz potrzeby coraz większej, interdyscyplinarnej wiedzy na temat stosowanych przez jednostkę zasad rachunkowości w celu właściwej oceny i interpretacji sprawozdania finansowego. Oryginalność/wartość - Przedstawione w artykule treści wydają się być wartościowe z uwagi na coraz większy stopień złożoności standardów sprawozdawczości finansowej w odniesieniu do instrumentów finansowych, a zarazem coraz większe znaczenie rynków finansowych w procesie pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is the presentation of measurement rules of financial assets and financial liabilities (in accordance with IAS 39/IFRS 9) taking credit risk into account. Research Methodology - The paper used a method of study of literature (especially accounting regulations) and a method of analysis and logical construction. Result - The result of the consideration presenting in the article is the conclusion of the influence of credit risk on financial situation of an entity presented in financial statement, and the conclusion of the need for more and more information about accounting policy and sophisticated knowledge in order to interpret financial statements Originality/value - The contents seem to be valuable given the growing complexity of financial reporting standards regarding financial instruments, as well as growing importance of financial markets in the process of raising capital. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 2014 International Financial Reporting Standards IFRS® (Red Book), (2014), IFRS Foundation, London.
 2. Copeland T., Koller T., Murrin J. (2000), Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, John Wiley & Sons Inc., Hoboken (NJ).
 3. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz I. (1998), Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa.
 4. Hendriksen E.A., Breda M.F. van (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. IFRS 9 Financial Instruments: Hedge Accounting and amendments to IFRS 9, IFRS 7 and IAS 39 (2013), IFRS Foundation, London.
 6. Kendall R. (2000), Zarządzanie ryzykiem dla menedżerów. Praktyczne podejście do kontrolowania ryzyka, LIBER, Warszawa.
 7. Measuring the Fair Value of Unquoted Equity Instruments within the Scope of IFRS Financial Instruments ("Educational Material") (2013), IFRS Foundation, London.
 8. Michalski M. (2000), Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów właścicielskich, WIG-Press, Warszawa.
 9. Patena W. (2011), W poszukiwaniu wartości przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 10. Szczepankowski P. (2007), Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (2011), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. MSSF. Część A, SKwP, Warszawa.
 12. Zarzecki D. (1999), Metody wyceny przedsiębiorstw, FRRwP, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu