BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wilczyński Rafał (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Struktura właścicielska a efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw
Ownership Structure and Efficiency of Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 163-173, tab., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Narzędzia zarządzania finansami
Słowa kluczowe
Asymetria informacji, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Struktura własnościowa przedsiębiorstw, Kontrola, Efektywność przedsiębiorstwa
Information asymmetry, Enterprise management, Ownership structure of enterprises, Control, Enterprise effectiveness
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Poszukiwanie związku pomiędzy strukturą właścicielską a efektywnością funkcjonowania przedsiębiorstw stanowi od wielu lat przedmiot zainteresowania badaczy zarówno na świecie, jak i w Polsce. Wyniki prowadzonych badań w tym zakresie nie dają jednoznacznych rezultatów, wskazując na pozytywny, negatywny lub neutralny charakter takiej zależności. Celem artykułu jest przedstawienie niniejszego zagadnienia od strony teoretycznej oraz krytyczna ocena wyników dotychczas prowadzonych badań. Zdaniem autora zmiana metodologii w zakresie doboru wskaźników służących do pomiaru efektywności oraz zastosowanie zindywidualizowanego podejścia do czasowego i rzeczowego zakresu badań mogą wpłynąć pozytywnie na ich rezultaty podczas podejmowanych kolejnych prób analizy tego zagadnienia. (abstrakt oryginalny)

The relation between ownership structure and the efficiency of enterprises has been the subject of interest for many years. The key assumption used in process of analyzing of that issue is that the increase of ownership concentration, by reducing agency costs and information asymmetry, has a positive effect on the company performance. The results of studies in this area have a high degree of ambiguity, indicating positive, negative or neutral nature of such relationship. The ambiguity of historical results will be the sure basis for making in future next attempts to study that phenomenon. The change of indicators used to performance measure and individualized approach in terms of the scope of research could bring in the future significant added value. It could be also very important to extend the theoretical approach for explaining more complex the behavior of owners and managers and the relationship among them. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altman E.I. (2005), An Emerging Market Credit Scoring System for Corporate Bonds, Emerging Markets Review, September.
 2. Altman E.I. (1968), Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Bankruptcy, "The Journal of Finance", September.
 3. Aluchna M. (2007), Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 4. Bohdanowicz L., Jeżak J., Matyjas Z. (2010), Ownership Structures of Polish Public Companies and Their Financial Performance, w: Urbaniak M., The Role of Management Sciences in the Knowledge-based Economy, Łódź University Press, Łódź.
 5. Demsetz H. (1967), Toward a Theory of Property Rights, "The American Economic Review", vol. 57, no. 2.
 6. Gorynia M. (1999a), Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej, "Ekonomista", nr 6.
 7. Gorynia M. (1999b), Przedsiębiorstwo w różnych ujęciach teoretycznych, "Ekonomista", nr 4.
 8. Groß K. (2007), Equity Ownership and Performance An Empirical Study of German Traded Companies, Physica- -Verlag, New York.
 9. Jensen M.C., Meckling W.H., Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure, "Journal of Financial Economics", vol. 3.
 10. Jonson S., La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A. (2000), Tunnelling, NBER Working Paper, no. 7523, February.
 11. Kubiak J. (2013), Zjawisko asymetrii informacji a struktura kapitału przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 12. Lauterbach B., Barak R. (2007), Estimating the Private Benefits of Control from Block Trades: Methodology and Evidence, EFA, Ljubljana Meetings Paper, http://ssrn.com/abstract=965668.
 13. Lindenberg E.B., Ross S.A. (1981), Tobin's Q Ratio and Industrial Organization, "The Journal of Business", vol. 54, no. 1, January.
 14. Marris R. (1963), A Model of the Managerial Enterprise, "Quarterly Journal of Economics".
 15. Noga A. (2011), Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 16. Stankiewicz W. (2012), Ekonomika instytucjonalna, Zarys wykładu, Warszawa.
 17. Stradomski M. (2010), Finansowanie obce firm rodzinnych na rynku niedoskonałym, PWE, Warszawa.
 18. Stradomski M. (2004), Zarządzanie strukturą zadłużenia przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 19. Struktury własności polskich spółek publicznych a ich strategie rozwoju (2010), red. J. Jeżak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 20. Wędzki D. (2009), Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, t. 2: Wskaźniki finansowe, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 21. www.standardpoors.com (25.07.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu