BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabowska Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Przemysł kreatywny a nowe paradygmaty rozwoju szczecińskiego obszaru metropolitalnego
Creative Industries and New Paradigms of Development Szczecin Metropolitan Area
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 107, s. 25-37, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Kultura, kreatywność i biznes Wyzwania dla polityki regionalnej
Słowa kluczowe
Gospodarka kreatywna, Kultura, Kreatywność, Przemysł kreatywny
Creative economy, Culture, Creativity, Creative industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przemysł kultury i przemysły kreatywne są jednymi z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarki. Dają one nowe możliwości rozwoju nie tylko krajom rozwijającym się, ale i pozostałym. W dobie kryzysu poszukiwane są nowe rozwiązania strategiczne dla gospodarki, których celem jest wzrost dobrobytu, a także budowa systemu odpornego na przyszły kryzys gospodarczy. W artykule przedstawiono, w jaki sposób władze publiczne mogą wspierać rozwój klastra kreatywnego(fragment tekstu)

The cultural industries and the creative industries are among the most dynamic sectors of the word economy and offered new growth opportunities for developing countries. Times of crisis offer opportunities to look at new options, approaches, and strategic directions. The article outlines how governments can play a catalytic role by putting in place the policies needed to strengthen their creative economies. Overall, the creative economy sectors can contribute a lot to growth and prosperity, especially for developing countries seeking to diversify their economies and build resilience to future economic crisis(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amin A., An institutionalist perspective on regional economic development, "International Journal of Urban and Regional Research" 1999, vol. 23, no. 2.
 2. Analiza SWOT stanu kultury Szczecina w kontekście starań miasta o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku, www.fileden.com (dostęp: 10.10.2012).
 3. Antoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne współczesnego świata, Wydawnictwo Archa, Gdańsk 2001.
 4. Bergmann F., Świat w którym chcielibyśmy żyć, " Zachodniopomorski Przedsiębiorca" 2012, nr 4.
 5. Bielecki W.T., Informatyzacja zarządzania, PWE, Warszawa 2001.
 6. Creative industries taskforce, British Goverrnment, Department of Culture Media and Sport, London 1998, www.britishcouncil.org (dostęp: 12.0.2012).
 7. Grosse T.G., Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne" 2002, nr 1.
 8. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów: Promowanie sektora kultury i sektora kreatywnego na rzecz wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w UE, Brussels, COM(2012), http://ec.europa.eu (dostęp: 15.10.202).
 9. Malizia E.E., Feser E.J., Understanding local economic development, The State University of New Jersey, New Jersey 1999.
 10. Morawski W., Socjologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 11. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego, załącznik do Uchwały Nr XLV/530/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 października 2010 w sprawie uchwalenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego.
 12. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 13. Putnam R.D., Demokracja w działaniu, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995.
 14. Szczepańska-Woszczyna K., Metody i techniki TQM, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009
 15. www.newworknewculture.com (dostęp: 1.11.2011).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu