BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamska Agata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Ryzyko i odpowiedzialność
Risk and Responsibility
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 177-184, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Narzędzia zarządzania finansami
Słowa kluczowe
Teoria ryzyka, Niepewność, Ekonomia instytucjonalna
Theory of risk, Uncertainty, Institutional economics
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest przedstawienie nowej koncepcji - ryzyka rozszczepionego, powstającego w sytuacji rozerwania związku między podejmowaniem ryzyka a ponoszeniem jego skutków. Metodologia badania - Koncepcja ryzyka rozszczepionego została sformułowana w wyniku obserwacji zjawisk ekonomicznych zachodzących we współczesnej gospodarce światowej. Wynik - W artykule zaprezentowano także możliwość wykorzystania koncepcji ryzyka rozszczepionego w analizie przyczyn narastania w różnych obszarach ryzyka systemowego oraz sposoby ograniczania rozprzestrzeniania się ryzyka rozszczepionego. Oryginalność/wartość - Zaprezentowana koncepcja pomaga lepiej zrozumieć konsekwencje występującej coraz częściej sytuacji zakłócenia relacji między podejmowaniem decyzji a ponoszeniem odpowiedzialności za ich skutki. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the article is to introduce the new concept of 'fissional' risk, that emerges as a result of disruption of the relationship between taking risk and bearing the consequences of risk. Design/methodology/approach - The concept of 'fissional' risk arises from the observation of economic events that take place in the contemporary global economy. Findings -The article also looks at the prospects for practical applications of the concept in the analysis of causes that might lead to an uncertainty increase in various areas and methods that might be employed to limit the spread of 'fissional' risk. Originality/value - The concept introduced makes it easier to understand the consequences of this phenomenon. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akerlof G.A., Shiller R.J. (2010), Zwierzęce instynkty, Studio EMKA, Warszawa, s. 32.
 2. Arrow K.J. (1985), Granice organizacji, PWN, Warszawa, passim.
 3. Banasiak A. (2011), Zastosowanie sieci neuronowych w analizie technicznej, w: A. Adamska, A. Fierla, Inwestowanie. Instrumenty klasyczne i alternatywne, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa, s. 231-266.
 4. Chłopecki A., Malanowski Ł. (2014), Handel algorytmiczny, "Monitor Prawa Bankowego" (w druku).
 5. Dąbrowski T. (2012), Kryzys a teoria gier, czyli na czym polega błąd, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 1, s. 65.
 6. Hawley J.P., Williams A.T. (2000), The Rise of Fiduciary Capitalism: How Institutional Investors Can Make Corporate American More Democratic, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, s. 124.
 7. Jajuga T., Jajuga K. (1996), Inwestycje, PWN, Warszawa, s. 98.
 8. Karczmarek T.T. (2013), Filozofia ryzyka - nowe tendencje w globalnej gospodarce, s. 10, http://www.kaczmarek. waw.pl/2013/05/filozofia-ryzyka/ (23.01.2014).
 9. Mesjasz C. (2002), Kontrakty niekompletne jako podstawa teoretyczna nadzoru korporacyjnego, w: Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 58.
 10. Ostasiewicz W. (2003), Niepewność i ryzyko, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, s. 4, 8.
 11. Rappaport A. (1999), Wartość dla akcjonariuszy, WIG-Press, Warszawa, s. 3.
 12. Wilett A.H. (1901), The Economic Theory of Risk and Insurance, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, reprint z 1951 r., s. 3.
 13. Wiśniewski P. (2010), Pokusa nadużycia implikowanej pomocy kredytowej. Jak ograniczyć społeczne koszty funkcjonowania przedsiębiorstw ważnych dla interesów państwa?, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", vol. 101, s. 224-235.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu