BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podogrodzka Małgorzata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Procesy demograficzne w wybranych miastach Polski z liczbą ludności powyżej 100 tys.
Demographic Processes in Cities of Poland
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2014, t. 45, nr 2, s. 289-312, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Demografia, Procesy demograficzne, Ludność miejska
Demography, Demographic process, Urban population
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Od początku lat 90. różna dynamika zmian w liczbie ludności obserwowana w miastach Polski wynika z różnego natężenia procesów demograficznych, tj. płodności, umieralności oraz migracji. Celem artykułu jest ocena, w jakim stopniu procesy te warunkują zmianę liczby ludności oraz czy wielkość miasta, rozumiana jako liczba mieszkańców, określa te zmiany. W rozważaniach wykorzystano informacje o wybranych dziesięciu miastach położonych w różnych częściach kraju, których liczba ludności przekracza 100 tys. Analiza prowadzona jest z wykorzystaniem liniowej funkcji trendu, indeksów dynamiki oraz listy rankingowej. (abstrakt oryginalny)

From the beginning of the 1990s. we have observed the different dynamics of changes of the population of cities Polish due to different rate of demographic processes. fertility, mortality and migration. The purpose of article is to evaluate their impact on these transformations, and as far as the size of the city influences of these changes. The analysis will be conducted using the function of trend and a list of ranked. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cigno A. (1991), Economics of the family, Oxford University Press, New York.
 2. Cliquet R. L. (1991), The second demographic transition: fact or fiction, Council of Europe, Strasbourg.
 3. Drobniak A. (2012), Kultura i przemysł kreatywny - doświadczenia, tendencje rozwojowe, nowe obszary badawcze w miastach, [w:] A. Klasik (red.), Kreatywna gospodarka w mieście i aglomeracji, Prace Naukowe UE w Katowicach, 21-40.
 4. Kałuża-Koptac D. (2014), Demograficzne skutki międzynarodowych migracji w wybranych krachach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polski, [w:] A. Rączaszek i W. Koczur (red.), Polityka społeczna wobec przemian demograficznych, Studia Ekonomiczne UE w Katowicach, 167, 32-42.
 5. Kotowska I. E. (red.) (1999), Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90. w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 6. Kotowska I., Jóżwiak J., Matysiak A., Baranowska A. (2008), Fertility decline as a response to profound social and labour market changes?, "Demographic Research", 19, 795-854.
 7. Majdzińska A. (2011), Procesy demograficzne w średnich i dużych miastach Polski -podobieństwa i różnice oraz próba klasyfikacji [w:] M. Balcerowicz-Szkutnik (red.), Współczesne problemy demograficzne w dobie globalizacji - aspekty pozytywne i negatywne, Studia Ekonomiczne UE w Katowicach, 95, 155-166.
 8. Matusik S., Pietrzak M.B., Wilk J. (2012), Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania migracji wewnętrznych w Polsce w świetle metody drzew klasyfikacyjnych, "Studia Demograficzne", 2/162, 3-28.
 9. Okólski M. (red.) (1990), Teoria przejścia demograficznego, PWE, Warszawa.
 10. Okólski M. (2004), Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
 11. Podogrodzka M. (2012), Indeks Floridy 3T - talent. Propozycja korekty, [w:] A. Klasik (red.), Kreatywna gospodarka w mieście i aglomeracji, Prace Naukowe UE w Katowicach, 65-79.
 12. Podogrodzka M. (2013), Demografia małych miast Polski - wybrane zagadnienia [w:] K. Heffner i M. Twardzik (red.), Nowoczesne instrumenty polityki rozwoju lokalnego - zastosowanie i efekty w małych miastach, Studia Ekonomiczne UE w Katowicach, 144, 147-164.
 13. Rószkiewicz M. (1991), Mechanizm zachowań demograficznych, Monografie i Opracowania SGH, nr 187.
 14. Wróbel M. (2011), Wpływ czynnika ekonomicznego na dzietność w miastach 100-tysięcznych w większych w Polsce według regionów statystycznych w latach 1998-2009, [w:] M. Balcerowicz-Szkutnik (red.), Współczesne problemy demograficzne w dobie globalizacji - aspekty pozytywne i negatywne, Studia Ekonomiczne UE w Katowicach, 95, 43-53.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2014.018
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu