BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wróbel Daria (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wpływ sektorów kreatywnych na rozwój instrumentów finansowych
Influence of Creative Industries of Financial Instrument
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 107, s. 115-128, rys., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Kultura, kreatywność i biznes Wyzwania dla polityki regionalnej
Słowa kluczowe
Finansowanie społecznościowe, Venture capital, Kreatywność
Crowdfunding, Venture capital, Creativity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jak wynika z rozlicznych opracowań, w ostatnim czasie sektory kreatywne zyskują na znaczeniu. Mają one wysoki poziom zysków, przyczyniają się do rozwoju zatrudnienia oraz - jak wskazuje opracowanie DB Research - są do pewnego stopnia odporne na wpływ wahań rynku, a nawet kryzys. Ze względu na to rozwój tych sektorów jest szczególnie ważny dla gospodarki. Wysoki potencjał pociąga jednak za sobą również wysokie ryzyko, przy równoczesnej wysokiej kapitałochłonności. Utrudnia to pozyskiwanie środków pieniężnych z podstawowych źródeł. W ten sposób na rynku finansowym pojawia się luka produktowa. Odpowiedzią na zapotrzebowanie na nowe instrumenty finansowe są działania mające na celu dostosowanie venture capital oraz stworzenie zupełnie nowego instrumentu, jakim jest crowdfunding.(fragment tekstu)

Creative industries (CI) was define by J. Hawkings as economic activity based on knowledge and information. R. Florida define it as an utilization of knowledge as an instrument to create new thing. British government define CI as 13 sectors of economy: advertisement, architecture, art, computer games, design, handcraft, fashion, film and video, music, theater, publishing, software, radio and TV. Based on report of international institution such as UN, UNESCO, European Commission and reputable research center as Deutsche Bank we can say that importance of development of creative industries is high and it will increase. In report of European Commission "The Impact of Culture on Creative" we can find out that by now in creative industries are employed 6 million people which is 3% (date on 2009) of all population of European Union and growth in this industries is increased by 12% more than in the rest of economy. A specially after the world financial crisis fact that as we can read in Deutsche Bank analysis creative industries is more proof on crisis then the rest of economy. This facts are improve the importance of the creative industries. Independently from importance of this industries the enterprises have difficulty with external financing. Basic financial product as credit are unattainable for most of creative companies because of high risk of their activity. So if creative industries are very important for economy how to finance them? Finance sector try to find the solution of this problem. At first in the 90' the financial instrument - Venture Capital (VC) - was adapted to the creative industries. As R. Florida indicates utilization of VC increase 100 times from 1990 to 2000, after the adaptation. However adaptation of VC was not good enough for creative industries because entrepreneur lost some part of independency which is very important for entrepreneur in creative industries. Financial sector need to find a new instrument which will be suitable for the CI. In 2010 was invent new way of finance the high risk investment - crowdfunding. In new instrument the risk is diffuse to many investors and the entrepreneur have all independence. Crowdfunding is a new instrument but becomes more popular instrument. As T. Dapp present in "Crowdfunding: An alternative source of funding with potential" in 2012 by crowdfunding was funded project of the total value of 2,7 billion $ and in forcats in 2013 5,1 billion $(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzozowska K., Anioły biznesu w partnerstwie publiczno-prawnym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 50, t. 2, Szczecin 2007.
 2. Creative economy report 2008, UNCTAD 2008.
 3. Dapp T.F., Crowdfunding: an alternative source of funding with potential, Deutsche Bank, Franfurkt nad Menem 2013.^6 Dapp T.F., Ehmer P., Cultural and creative industrial - Growth potential in specific segments, Deutsche Bank Research 2011.
 4. Dębek K., Wszyscy jesteśmy aniołami, www.forbes.pl (dostęp: 5.09.2012).
 5. Economy of culture in Europe, Study prepared for the European Commission (Directorate- General for Education and Culture), KEA 2006.
 6. Flew T., Beyond ad hocery: defining creative industries, Paper presented to Cultural Sites, Cultural Theory, Cultural Policy, The Second International Conference on Cultural Policy Research, Te Papa, Wellington, New Zealand 2002.
 7. Florida R., Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
 8. Howkins J., The creative economy: how people make money from ideas, Penguin Group, London 2001.
 9. Investing in creative industries. A guide for local authorities, London 2009, http://www. theworkfoundation.com/DownloadPublication/Report/269_2204842.pdf (dostęp: 30.06.2013).
 10. Król K., Pierwszy projekt crowdfundingu udziałowego w Polsce, crowdfunding.pl (dostęp: 30.06.2013).
 11. Mackiewicz M., Michorowska B., Śliwka A., Analiza potrzeb i rozwoju przemysłu kreatywnego. Raport końcowy, ECORYS Polska Sp. z o.o., Warszawa 2009.
 12. The economy of culture in Europe - background and context, Brussels 2006, http:// ec.europa.eu/culture/key-documents/doc873_en.htm (dostęp: 30.06.2013).
 13. The impact of culture on creative. A study prepared for the European Commission (Directorate- General for Education and Culture), KEA 2009.
 14. Towse R., Ekonomia kultury. Kompendium, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2001.
 15. Venture capital - szansą dla przedsiębiorczych, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu