BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąkowska Sylwia (Szczeciński Inkubator Kultury)
Tytuł
Research Review of Creative Class Segmentand its Relevance to Economic Development
Przegląd badań na temat segmentu kreatywnego i jego wpływu na rozwój gospodarki
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 107, s. 183-193, rys., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Kultura, kreatywność i biznes Wyzwania dla polityki regionalnej
Słowa kluczowe
Gospodarka kreatywna, Kreatywność, Przemysł kreatywny
Creative economy, Creativity, Creative industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem tego artykułu jest zaprezentowanie kreatywnych miast i przemysłów kreatywnych oraz ich znaczenia dla gospodarki kreatywnej. Elementy gospodarki kreatywnej są silnie połączone i wpływają na segment kreatywny. Na podstawie danych uzyskanych z Eurostatu i raportu ONZ na temat kreatywności, przedstawiono udział przemysłów kreatywnych w gospodarce kreatywnej w odniesieniu do ośmiu krajów europejskich(abstrakt autora)

The aim of this paper is to present creative cities and creative industries and their relevance to the creative economy. The elements of the creative economy are strongly connected and influenced by creative class. Based on the data obtained from the United Nations Creativity Report and Eurostat some empirical evidence is provided on contribution of creative industries to creative economy in eight European countries.(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Creative economy report - the challenge of assessing the creative economy. Towards informed policy making, United Nations 2008.
 2. Florida R., The rise of the creative class, Basic Books, New York 2002.
 3. Hesmondhalgh D., The cultural industries, SAGE Publications Inc., London 2002.
 4. Howkins J., The creative economy - How people make money from creative ideas, Allen Lane, London 2001.
 5. http://epp.eurostat.ec.europa.eu (retrieved 15.02.2011).
 6. Landry Ch., Lineages of the creative city, creativity and the city, Netherlands Architecture Institute 2005.
 7. Landry Ch., Rethinking "The Creative City", The Age of the City Conference, Osaka, 8th February, Japan 2004.
 8. Landry Ch., The creative city. A toolkit for urban innovators, Earthscan Publications Ltd., London 2000
 9. Putnam R.D., Bowling alone: the collapse and revival of American community, Simon Schuster, New York 2000.
 10. Saphiro J.M., Smart cities: quality of life, productivity, and the growth effects of human capital, "The Review of Economics and Statistics" 2006, vol. 88 (2)
 11. . Staying ahead: the economic performance of the UK's creative industries. This report is part of the Creative Economy Programme, Department for Culture, Media and Sport 2007
 12. United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report 2009, Millennium Development Goals: a compact among nations to end human poverty.
 13. Venturelli S., From the information economy to the creative economy. Moving culture to the Center of International Public Policy, Center for Arts and Culture Issue Paper, Washington D.C. 2000.
 14. Zolli A., Florida R., Visionary and the futurist, "American Demographics", October, 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu