BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajda Damian (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Rola ubezpieczeń majątkowych w zarządzaniu ryzykiem małych i średnich przedsiębiorstw
The Role of Insurance in Risk Management in Small and Medium - Sized Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 211-219, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Narzędzia zarządzania finansami
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia majątkowe, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zarządzanie ryzykiem
Property insurance, Small business, Risk management
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest przedstawienie roli ubezpieczeń w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce w zarządzaniu ryzykiem. Metodologia badania -Na podstawie przeprowadzonej analizy literatury oraz wyników badań ankietowych przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2012, autor podjął próbę oceny znaczenia ubezpieczeń dla przedsiębiorców. Wynik - Ze względu na trudności w zarządzaniu ryzykiem w mniejszych podmiotach gospodarczych, duże znaczenie mogą odgrywać ubezpieczenia majątkowe, jednak dotychczasowe stosowanie ubezpieczeń napotyka na szereg barier. W artykule przeanalizowano ocenę poszczególnych zagrożeń przez przedsiębiorców, korzystanie z ubezpieczeń majątkowych, kanały dystrybucji poszczególnych produktów ubezpieczeniowych oraz ocenę dotychczasowej współpracy z zakładami ubezpieczeń przez przedsiębiorców. Oryginalność/wartość - Wszechstronna analiza roli ubezpieczeń i wskazanie głównych barier w rozwoju ubezpieczeń w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce oraz wpływ na zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach sektora MSP. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to present the role of insurance in risk management in Polish SMEs. Design/Methodology/approach - Based on the analysis of literature and the results of an annual survey carried out between 2010-2012 on a representative group of small and medium-sized enterprises, the author attempts to assess the importance of insurance in enterprises. Findings - Despite the difficult economic situation in Poland in recent years, the percentage of companies using insurance is increasing. The article examines the threats of individual risks, the use of non-life insurance, distribution channels of insurance products and the evaluation of existing cooperation with insurance companies by entrepreneurs. Originality/value - Comprehensive analysis of the role of insurance and identify the main barriers to the development of insurance in small and medium-sized enterprises in Poland and the impact on risk management in the SMEs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Jajuga K. (2008), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Kawiński M. (2013), Ubezpieczenia w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", numer specjalny 2.
  3. Mikulska A. (2009), Świadomość ubezpieczeniowa przedsiębiorców sektora MSP. Wyniki badania praktyk ubezpieczeniowych, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" nr 2, s. 81-101.
  4. Ronka-Chmielowiec W. (2002), Rynek i ryzyko, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  5. Spoz A. (2011), Zarządzanie ryzykiem w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe i Ubezpieczenia, nr 38, s. 785-793.
  6. Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa, tom 1: Podstawy (2010), red. B. Hadyniak, J. Monkiewcz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
  7. Zawarska J. (2012), Identyfikacja i pomiar ryzyka w procesie zarządzania ryzykiem podmiotów gospodarczych, "Zarządzanie i Finanse - Journal of Management and Finance", nr 1/1, s. 65-75.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu