BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kasiewicz Stanisław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Problem ryzyka regulacyjnego na tle programu "Mieszkanie dla Młodych"
The Problem of Regulatory Risk: the Case Study of the Governmental Program "Apartment For Young"
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 221-230, tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Narzędzia zarządzania finansami
Słowa kluczowe
Ryzyko prawne, Pomiar ryzyka, Polityka mieszkaniowa, Ryzyko regulacyjne
Legal risk, Risk measures, Housing policy, Regulatory risk
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Przedmiotem rozważań w referacie jest problematyka wykorzystania ryzyka regulacyjnego w procesie oceny programu "Mieszkanie dla Młodych" (MdM), który został uruchomiony na podstawie Ustawy przyjętej 27 września 2013 i będzie realizowany w latach 2014-2018. Pojęcie ryzyka regulacyjnego i jego rola nawiązuje do koncepcji prac projektowych i wdrożeniowych określanej jako Risk-based Regulation. Koncepcja ta jest rozwijana i analizowana przez takich ekonomistów, jak: B. Hutter (2005), R. Baldwin i J. Black (2007) oraz J. Black (2010b). Istota tej koncepcji wyraża się m.in. w tym, że zagadnienia zarządzania ryzykiem dominują nad znaczeniem zasad, jakimi kierować się należy w implementacji regulacji. Struktura referatu przedstawia najpierw krytyczną ocenę programu "MdM", następnie definiuje ryzyko regulacyjne i oświetla jego rolę w programie "MdM". Najważniejsza część rozważań poświęcona jest kwestiom pomiaru ryzyka. Analizuje się trzy podejścia do pomiaru ryzyka (iloczyn prawdopodobieństwa i skali skutków zdarzeń negatywnych), które umownie nazwano: celowe, procesowe i podmiotowe. Z referatu wynika, że praktyka pomijania ryzyka regulacyjnego w pracach legislacyjnych zdecydowanie wpływa na obniżanie jego efektywności i destrukcję jakości prac rządu.(abstrakt oryginalny)

The topic of discussion in this paper is the issue of the implementation of regulatory risk in the evaluation of the governmental program "Apartment for Young" (Polish abbreviation MdM), which was launched in 2014 under the Act, adopted by Parliament on 23rd September 2013. It will be implemented in the years 2014-2018. The regulatory risk relates to the idea described in literature as a "Risk - based Regulation". This concept is developed and analyzed by economists such as: B. Hutter (2005), R. Baldwin & J. Black (2007) and J. Black ( 2010). The essence of it shows how important are principles related to the risk management in the legislation procedure and the implementation of regulations. The structure of the paper presents the critical assessment of the "MdM", then defines the regulatory risk. The most important part of the discussion is devoted to issues of risk measurement. It analyzes three approaches to risk measurement (the combination of the likelihood and the scale of the potential, negative impact) which are categorized as: intentional, process and entitative oriented. The paper shows that the practice of omitting regulatory risk in the legislative procedure strongly influences the reduction of efficiency and quality of regulations and destroying governmental works. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baldwin R., Black J. (2007), Really responsive regulation, Law, "Society and Economy Working Papers", no. 15, London School of Economics, London.
 2. Black J. (2010a), Risk-based Regulation: Choices, Practices and Lessons Being Learnt, w: Risk and regulatory policy. Improving the governance of risk, OECD Reviews of Regulatory Reform, OECD.
 3. Black J. (2010b), Risk-based regulation, Presentation to the Future of Legal Regulation Conference, Birkbeck College, London, 14 June.
 4. Bezczelna korupcja czy zwykła głupota? Mieszkanie dla Młodych czyli warunki MdM, www.porownaniekredytowhipotecznych. com.pl/.../Bezczelnakorupcjacz... (11.03.2014).
 5. Bryx M. (2013), Meandry polityki mieszkaniowej w Polsce w okresie transformacji, "Finansowanie Nieruchomości", nr 4.
 6. Deweloper potrafi, czy kto skorzysta na MdM? wyborcza.biz/.../1,105684,15610044,Deweloper_potrafi__czyli_ kto_zyska... (11.03.2014).
 7. FSA's Risk-Based Approach. A guide for non - Executives Directors 2006 (2006), November.
 8. Hutter B. (2005), The attractions of risk-based regulation: accounting for the emergence of risk ideas in regulation, Discussion Paper no. 33, London School of Economics and Political Science, London.
 9. Ile naprawdę wynoszą dopłaty do ramach MdM? dom.trojmiasto.pl/Ile-naprawde-wynosza-doplaty-w-MdM- -n77241.html (14.03.2014).
 10. Kasiewicz S. (2010), Ryzyko regulacyjne - narzędzie stanowienia lepszego prawa, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 2/6
 11. Kurkliński L. (2013), The Role of Banking Industry Within The Public Support for Residential Construction in Poland, w: Innowacyjność i przedsiębiorczość w warunkach kryzysu, red. S. Partycki, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 12. Nowicki R., Kryzys mieszkaniowy na własne życzenie, www.kongresbudownictwa.pl (11.02.2014).
 13. Projekt ustawy o pomocy państwa w nabycia pierwszego mieszkania przez ludzi młodych, druk nr 1421.
 14. Risk and regulatory policy. Improving the governance of risk (2010), OECD Reviews of Regulatory Reform, OECD.
 15. Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego (2012), red. S. Kasiewicz, L. Kurkliński, WIB, Warszawa.
 16. USTAWA z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.
 17. Werther W.B., Chandler D. (2006), The Strategic Context of CSR. Strategic Corporate Social Responsibility. Stakeholders in a Global Environment, Sage Publication, London.
 18. www.wprost.pl/.../Byla-wiceminister-budownictwa-krytykuje-program (14.03.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu