BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sitek Marcin (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Ryzyko inwestowania - deweloperskie inwestycje mieszkaniowe
Investment Risk in Developer's Housing Investments
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 241-254, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Narzędzia zarządzania finansami
Słowa kluczowe
Ryzyko inwestycyjne, Mieszkalnictwo, Budownictwo mieszkaniowe, Przedsiębiorstwo deweloperskie
Investment risk, Housing, Housing construction, Development company
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Przedmiotem rozważań jest ryzyko inwestycyjne na rynku nieruchomości. Omówiono rodzaje inwestycji i źródła finansowania projektów inwestycyjnych. Przedstawiono specyfikę inwestycji na rynku nieruchomości oraz ryzyko inwestycyjne z punktu widzenia deweloperskich inwestycji mieszkaniowych. Podjęto jednocześnie próbę oceny pomiaru ryzyka w oczach inwestorów. Główną motywację podjęcia analizowanego problemu stanowi powszechne przekonanie uczestników rynku nieruchomości o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego w Polsce. Według niektórych inwestorów, malejące stopy zwrotu stanowią dowód niskiego poziomu ryzyka inwestycyjnego. W podsumowaniu podkreślono wagę szybkich decyzji regulacyjnych na etapie deweloperskim oraz eksploatacyjnym procesu inwestycyjnego, sprzyjających tworzeniu systemu szybkiego reagowania na pojawiające się ryzyko. (abstrakt oryginalny)

The focus of the study is on the investment risk in the real estate market. Types of investments and sources of financing the investment projects were discussed. The specific nature of the investments in the real estate market and the investment risk were presented from the standpoint of developer's housing investments. The study also attempts to evaluate the risk perceived by investors. The main motivation behind the analysis of this problem is the belief of the most of participants in the real estate market in Poland that it involves the low investment risk. According to the some investors, decreasing return rates represent the evidence of low investment risk. The conclusions obtained in the study emphasize the importance of fast regulatory decisions at the developer's and functional level of the investment process which are conducive to creation of a fast system of response to the risk that emerges. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen R.H., (1989), Real Estate Investment Strategy, Cincinnati, South-Western Publishing, Co., s. 28-29.
 2. Bryx M., Matkowski R. (2001), Inwestycje w nieruchomości, Poltext, Warszawa, s. 81.
 3. Borowska M. (2011), Deweloper na rynku nieruchomości (wynik badań), VI Krakowska Konferencja Młodych Uczonych, Kraków, s. 749-756.
 4. Dobbins R., Frąckowiak W., Witt S.F. (1992), Praktyczne zarządzanie kapitałem firmy PAANPOL, Poznań, cyt. za Kucharska-Stasiak E. (2006), Ryzyko inwestowania na rynku nieruchomości, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", vol. 14, no. 1, Olsztyn, s. 112.
 5. Czerkas K. (2003), Ryzyko w kredytach hipotecznych. Wymagania banków, "Prawo Bankowe", nr 6(70), s. 75.
 6. Galas M. (2013), Ocena ryzyka inwestycyjnego i jego rodzaje, www.gieldomat.pl/blog/ocena-ryzyka-inwestycyjnego- i-jego-rodzaje (16.11.2013).
 7. Gostkowska-Drzewicka T. (1996), Inwestycje - rodzaje, finansowanie, ryzyko, w: Projekty inwestycyjne, red. T. Gostkowska-Drzewicka, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Spółka z o.o., Gdańsk, s. 12.
 8. http://informatykaug.internetdsl.pl/student/Finanse/Inwestycje/Zagadnienia/Inwestycje%20-%20rodzaje,%20 finansowanie,%20ryzyko%20(14%20stron).doc (14.10.2013).
 9. Jajuga K. (2004), Modele ryzyka kredytowego a kredyty hipoteczne, "Finansowanie Nieruchomości", nr 1 (1), s. 22.
 10. Kirejczyk K., Żochowski G. (2006), Ocena ryzyka z punktu widzenia banków i deweloperów, w: Finansowanie działalności deweloperskiej, aspekty praktyczne, red. M.Bryx, Z. Krysiak, Związek Banków Polskich, Warszawa, s. 239-255.
 11. Komar Z. (1990), Jak się robi pieniądz. O inwestowaniu, ryzyku i instrumentach finansowych, Wydawnictwo THAURUS, cyt. za E. Kucharska-Stasiak (2002), Nieruchomość a rynek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 179.
 12. Korombel A. (2007), Ryzyko w finansowaniu działalności inwestycyjnej metodą project finance, Difin, Warszawa, s. 151-168.
 13. Kowalczyk M. (2001), Zarządzanie ryzykiem w project finance, Narodowy Bank Polski, Warszawa, s. 85-86.
 14. Kucharska-Stasiak E. (2006), Ryzyko inwestowania na rynku nieruchomości, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", vol. 14, no. 1, Olsztyn, s. 109-122.
 15. Listkiewicz J., Listkiewicz S., Niedziółka P., Szymczak P. (2004), Metody realizacji projektów inwestycyjnych - planowanie, finansowanie, ocena, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Spółka z o.o., Gdańsk, s. 184.
 16. Marcinek K. (1999), Wybrane kwestie ryzyka inwestycyjnych projektów infrastrukturalnych, w: Teoria i praktyka procesów inwestycyjnych, "Studia Ekonomiczne", nr 6, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice, s. 91-95.
 17. Marcinek K. (2001), Ryzyko projektów inwestycyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 86-87.
 18. Ramian T. (2004), Nieruchomość jako alternatywna forma kapitału, w: Inwestycje na rynku nieruchomości, red. H. Henzel (2004), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 98.
 19. Raport z rynku nieruchomości. Polska 2013, (2013) OBER HAUS, Agencja Nieruchomości Kania, Stachura, Bałaziński, Toś, Kancelaria Radców Prawnych, s. 42.
 20. Siemińska E. (2007), Inwestowanie na rynku nieruchomości, Poltext, s. 27-38.
 21. Sitek M. (2010), Bankowość hipoteczna i rynek nieruchomości, Key Text, Warszawa, s. 13-23.
 22. Sopiński M. (2000), Inwestorzy instytucjonalni na rynku nieruchomości, Praca doktorska, prom. E. Kucharska- -Stasiak, Łódź.
 23. Walczak A. (2007), Jakie jest ryzyko inwestycji w nieruchomości, www.goodmanintl,com; www.egospodarka. pl/24476,Jakie-jest-ryzyko-inwestycji-w-nieruchomości,1,39,1,html (14.10.2013).
 24. Wiśniewska M.A. (2011), Inwestowanie w nieruchomości na rynkach międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 42-72, 203.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu