BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wicka Aleksandra (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Ubezpieczenia rolne jako metoda zarządzania ryzykiem w opinii rolników
Farmers' Opinions About Agricultural Insurance as a Method of Risk Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 255-264, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Narzędzia zarządzania finansami
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia rolnicze, Zarządzanie ryzykiem, Rolnictwo, Gospodarstwa rolne
Agriculture insurance, Risk management, Agriculture, Arable farm
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących opinii rolników na temat ubezpieczeń w gospodarstwach rolnych. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań dotyczących opinii rolników na temat ubezpieczeń jako metody zarządzania ryzykiem produkcyjnym. W badaniach przeprowadzonych w latach 2012-2013 na grupie 197 gospodarstw z 3 województw wykorzystano metody badań ilościowych i jakościowych. Uzyskane wyniki wskazują, że badani rolnicy korzystają z ubezpieczeń głównie ze względu na istniejący przymus ubezpieczeniowy. Ponad 99% z nich ubezpiecza budynki, a 98% wykupuje polisy OC Rolnika, ale jednocześnie tylko 47% zakupuje polisy obowiązkowego ubezpieczenia upraw. W zakresie oceny ubezpieczeń w rolnictwie uważają, że oferowane przez firmy ubezpieczeniowe produkty są za drogie i zbyt skomplikowane. Proces likwidacji szkody i poziom wypłacanych odszkodowań także, ich zdaniem, nie zachęcają do korzystania z ubezpieczeń. (abstrakt oryginalny)

The objective of the article is to present the research results on the farmers' opinions as regards farm insurance. The article presents farmers' opinions on insurance as a method of risk management in production. The research was conducted in the period of 2012-2013 on a sample of 197 households from 3 voivodeships. In the research both qualitative and quantitative techniques were used. The results indicate that the farmers used mainly compulsory insurance. Over 99% of the farmers insured buildings, 98% bought farmer's liability insurance policies, and only 47% bought the compulsory crop insurance policies. According to the farmers, the products offered by insurance companies are too expensive and too complicated. The proces of damage liquidation and the compensation value are also factors discouraging from buying insurance products. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bujoczek K. (2010), O modyfikacji ubezpieczeń, "Top Agrar", nr 1, s. 36-37.
 2. Jędrzejczyk I. (2014), Uwarunkowania ograniczania ryzyka w produkcji roślinnej z wykorzystaniem ubezpieczeń, red. A. Wicka - publikacja w trakcie przygotowania do druku.
 3. Józwiak W. (2000), Ekonomika gospodarstw rolniczych osób fizycznych a koszty ubezpieczeń, "Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia", nr 4, s. 79.
 4. Kaczała M., Łyskawa K. (2010), Ubezpieczenia przedsiębiorstw/gospodarstw rolnych, w: Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa, t. 2, red. L. Gąsiorkiewicz, J. Monkiewicz, Poltext, Warszawa, s. 171.
 5. Klimkowski C. (2011), Relacje pomiędzy ryzykiem cenowym a dochodowym w warunkach polskiego rolnictwa.
 6. Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, z. 548, IERiGŻ-PIB Warszawa, s. 32.
 7. Pohorille M., Woś A. (1962), Motywy produkcyjnych decyzji chłopów.
 8. Ustawa o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (DzU z dnia 7 lipca 2005 r., nr 150, poz. 1249 z późn. zm.),
 9. Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (DzU z dnia 16 lipca 2003 r., nr 124, poz. 1152 z późn. zm.),
 10. Wojciechowska-Lipka E. (2008), Kolejna zmiana w ubezpieczeniach, "Top Agrar", nr 1, s. 34-35.
 11. Wicka A. (2005), Społeczno-ekonomiczna działalność towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce, niepublikowana rozprawa doktorska, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu