BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hadaś-Dyduch Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Zysk zakończonych produktów strukturyzowanych w formie obligacji strukturyzowanej
Profit Comled Structured Products in the Form of Structured Bond
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 295-303, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Narzędzia zarządzania finansami
Słowa kluczowe
Instrumenty finansowe, Inwestycje alternatywne, Obligacje
Financial instruments, Alternative investments, Bonds
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem pracy jest przedstawienie efektywności produktów strukturyzowanych w formie obligacji strukturyzowanych przez pryzmat osiągniętego przez nie zysku. Badanie oparto na obligacjach strukturyzowanych rozpoczętych, a zarazem zakończonych w okresie 1.01.2000-31.12.2013 w Polsce. W tym okresie zakończyło się 100 produktów strukturyzowanych w formie obligacji strukturyzowanej i dla każdego produktu w tej formie wyznaczono zysk netto roczny z inwestycji. Wyznaczony zysk netto roczny kształtował się w przedziale od -0,54 do 19,4%, podczas gdy średnie oprocentowanie lokat na okres 12 miesięcy w latach 2000-2013 wynosiło 5,809%, a średnia roczna stopa inflacji 3,34%. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to present the effectiveness of structured products in the form of structured bonds through the prism of profit earned by them. The study was based on structured bonds started yet completed during the year 1.01.2000-31.12.2013 year in Poland. During this period resulted in 100 structured products in the form of bonds and structured for each product in the form of a set net annual investment. Designated annual net profit was in the range of -0.54% to 19.4%. While the average interest rate on deposits for a period of 12 months in the years 2000 to 2013 was 5.809% and the average annual inflation rate of 3.34%. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chodhry M. (2004), Corporate Bonds and Structured Financial Products, Elsevier Butterworth-Heinmann, Birkbeck.
  2. Hadaś-Dyduch M. (2013), Współczesne formy gospodarowania kapitałem wobec ekonomicznych zjawisk kryzysowych, w: Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych, red. B. Kos, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 136, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, s. 77-86.
  3. Hadaś-Dyduch M. (2013), Inwestycje alternatywne na polskim rynku kapitałowym, w: Innowacje w finansach i ubezpieczeniach - metody matematyczne i informatyczne, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 146, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 29-37.
  4. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, DzU 01.120.1300 t.j.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu