BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koziński Jakub (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Subiektywne prawdopodobieństwo a model dwumianowy
Subjective Probability and the Binomial Model
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 305-314, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Narzędzia zarządzania finansami
Słowa kluczowe
Wartość zaktualizowana netto, Wycena projektów inwestycyjnych, Inwestycje finansowe, Instrumenty rynku kapitałowego, Model dwumianowy
Net present value (NPV), Evaluation of investment projects, Financial investment, Capital market instruments, Binomial model
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie modelu dwumianowego jako narzędzia mogącego służyć do wyceny projektu inwestycyjnego oraz porównanie na podstawie przykładu wyniku jego oceny, jako modelu uwzględniającego dynamikę rynku, w stosunku do tradycyjnego modelu NPV. Wynik - Wyniki badania nie przejawiły przesłanek do stwierdzenia, że subiektywne określenie prawdopodobieństw powoduje, że niezależnie od czynników obiektywnych wartości oceny w modelu dwumianowym są znacząco zbliżone. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to present a binomial model as a tool that could be used for the valuation of the investment project and a comparison based on the example of the result of its evaluation, the model takes into account the dynamics of the market, compared to the traditional model of NPV. Findings - The results of the study did not express evidence to conclude that subjective determination of probabilities that irrespective of the objective factors in assessing the value of the binomial model are remarkably similar. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Opcje realne w przedsięwzięciach inwestycyjnych (2008), red. W. Rogowski, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
  2. Pastusiak R. (2010), Ocena Efektywności Inwestycji, CeDeWu, Warszawa.
  3. Wiśniewski T. (2008), Ocena efektywności inwestycji rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  4. Ziarkowski R. (2004), Opcje rzeczowe oraz ich zastosowanie w formułowaniu i ocenie projektów inwestycyjnych, AE w Katowicach, Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu