BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikołajewicz Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Siła fundamentalna przedsiębiorstwa a strategie value investing i growth investing
Fundamental Strength of the Company and Value Investing, Growth Investing Strategies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 327-337, rys., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Narzędzia zarządzania finansami
Słowa kluczowe
Inwestycje finansowe, Rynek kapitałowy, Strategia inwestycyjna, Siła fundamentalna
Financial investment, Capital market, Investment strategy, Fundamental strength
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest zdefiniowanie siły fundamentalnej przedsiębiorstwa oraz umiejscowienie jej w perspektywie strategii inwestowania w wartość (value investing) oraz inwestowania we wzrost (growth investing). Metodologia badania - Opracowanie ma charakter metodyczny i skupia się na właściwym zrozumieniu istoty siły fundamentalnej przedsiębiorstwa. W artykule wykorzystano krytyczną analizę literatury oraz metody analizy, syntezy i porównań, jak również wnioskowania przez analogię. Wynik - Wynikiem artykułu jest przedstawienie definicji siły fundamentalnej przedsiębiorstwa oraz umiejscowienie jej w kontekście stosowanych na rynku strategii inwestowania w wartość i we wzrost. Oryginalność/wartość - Oryginalność opracowania przejawia się w autorskiej definicji siły fundamentalnej przedsiębiorstwa oraz przełożeniu jej na proces inwestycyjny. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the article is to define the fundamental strength of the company and to position it in terms of value investing and growth investing strategies. Design/Methodology/approach - The study has a methodical aspect and focuses on proper understanding of the company's fundamental strength essence. The article is based on critical analysis of the literature as well as on research methods such as: analysis , synthesis, comparison and reasoning by analogy. Findings - The result of the article is the definition of the fundamental strength of the company and its place in the context of the value investing and growth investing strategies. Originality/value - The originality of the article manifests itself in the author's definition of the fundamental strength of the company and its role in the investment process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernstein (2004a), So You've Got Style: Manage It!, http://tinyurl.com/nephk7z (29.03.2014).
 2. Bernstein (2004b), The challenge in picking growth and value stocks, "The Bernstein Journal: Perspectives on Investing & Wealth Management", Autumn.
 3. Black A., Wright P., Bachman J.E. (2000), W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 4. Costa N.A. (2000), The problems with fundamental analysis, "The Economist", August 19th.
 5. Graham B. (2007), Inteligentny inwestor, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
 6. Graham B., Dodd D.L. (2009), Security analysis, sixth edition, McGrawHill.
 7. Haugen R.A. (1999), Nowa nauka o finansach. Przeciw efektywności rynku, WIG Press, Warszawa.
 8. Investopedia (2014a), www.investopedia.com/terms/g/garp.asp (29.03.2014).
 9. Investopedia (2014b), www.investopedia.com/terms/v/valuestock.asp (29.03.2014).
 10. Investopedia (2014c), www.investopedia.com/terms/g/growthstock.asp (29.03.2014).
 11. Jaki A. (2008), Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer, Kraków.
 12. Jiang B., Koller T. (2007), The truth about growth and value stocks, McKinsey on Finance, Winter.
 13. Jurek W. (2004), Konstrukcja i analiza portfela papierów wartościowych o zmiennym dochodzie, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 14. Mikołajewicz G. (2010), Wartość wewnętrzna a wartość rynkowa akcji, w: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa, red. J. Sobiech, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wydawnictwo UEP, Poznań, s. 700-712.
 15. MSW (2011), Międzynarodowe standardy wyceny, IVSC, Londyn, pkt 7, s. 28.
 16. NEP (2004), Nowa Encyklopedia Powszechna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, t. 7, s. 544.
 17. Rappaport A. (1999), Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa.
 18. Ritchie J.C. (1997), Analiza fundamentalna, WIG-Press, Warszawa.
 19. SJP (1999), Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, t. 3, s. 203.
 20. SJP (2014), Słownik Języka Polskiego, http://sjp.pwn.pl (29.03.2014).
 21. Stocks (2014), http://stocks.about.com/od/tradingbasics/a/072707Buy1.htm (29.03.2014).
 22. Tarczyńska-Łuniewska M. (2013), Metodologia oceny siły fundamentalnej spółek (giełdowych i pozagiełdowych), ZAPOL, Szczecin.
 23. Tarczyński W. (2002), Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu