BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlak Marcin (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Dwukrotna symulacja Monte Carlo jako metoda wyceny opcji rozszerzenia inwestycji
The Use of Double Monte Carlo Simulation in Valuation in Vestments Expansion Options
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 339-351, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Narzędzia zarządzania finansami
Słowa kluczowe
Symulacja Monte Carlo, Opcje realne, Inwestycje, Efektywność
Monte Carlo simulation, Real options, Investment, Effectiveness
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie zastosowania dwukrotnej symulacji Monte Carlo w ocenie efektywności projektów inwestycyjnych zawierających opcję wzrostu. Po metodologicznym wstępie uzasadniającym wykorzystanie dwukrotnej symulacji Monte Carlo w wycenie opcji realnych przedstawiona zostanie procedura budowy modelu wyceny wraz ze sposobami identyfikacji parametrów wejściowych i decyzyjnych. Następnie metodologia ta zostanie zaaplikowana do wyceny opcji rozszerzenia w parkingu wielopoziomowym w centrum handlowym Bluewater. Podsumowaniem artykułu jest interpretacja otrzymanych wyników. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the application of Double Monte Carlo Simulation in the valuation investments containing the growth option. Methodological introduction justifies use of Double Monte Carlo Simulation in the real options valuation. Article contains a procedure for constructing a valuation model along with methods of identifying input and key-decision variables. Then the new methodology was applied to valuation of expansion option in a multi-storey car park at Bluewater mall. Interpretation of the results of the valuation summarizes the use of the applied methodology. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Black F., Scholes M. (1973), The Pricing of Options and Corporate Liabilities, "Journal of Political Economy", May-June, vol. 81, s. 637-654.
 2. Bulan L., Mayer Ch., Somerville C.T. (2006), Irreversible Investment, Real Options, and Competition: Evidence from Real Estate Development, National Bureau of Economic Research, Working Paper 12486, Cambridge, (www.nber.org/papers/w12486).
 3. Copeland T., Antikarov V. (2001), Real Options: a Practitioner's Guide, Texere, New York, s. 244-253.
 4. Cox J., Ross S., Rubinstein M. (1979), Options Pricing. A Simplified Approach, "Journal of Financial Economics", vol. 7, no. 3, s. 229-264.
 5. Jaeckel P. (2002), Monte Carlo Methods in Finance, John Wiley and Sons Ltd., Chichester.
 6. Jakubowski J. (2011), Matematyka stosowana. Modele matematyczne rynków instrumentów pochodnych I, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 7. Kyungwon K. (2008), Real Options: A Way to Deal with Market Uncertainty in Real Estate Development Projects, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge.
 8. Leviakangas P., Lahesmaa J. (2002), Profitability Evaluation of Intelligent Transport System Investments, "Journal of Transportation Engineering", no. 128 (3), s. 276-286.
 9. Luehrman T.A. (1998), Investment Opportunities as Real Options. Getting Started on the Numbers, Harvard Business Review, July-August, vol. 76 (4), s. 51-67.
 10. Myers S.C. (1977), Determinants of Corporate Borrowing, "Journal of Financial Economics", no. 5.
 11. Neufville R. de, Scholtes S., Wang T. (2006), Real Options by Spreadsheet: Parking Garage Case Example, Am. Soc. of Civil Engineers, "Journal of Infrastructure Systems", vol. 12, no. 3, s. 107-111.
 12. Pastusiak R. (2009), Ocena efektywności inwestycji, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 13. Rogowski W. (2013), Rachunek efektywności inwestycji, Wolters Kluwer, Warszawa.
 14. Trigeorgis L. (1996), Real Options: Managerial Flexibility and Strategy in Resource Allocation, MIT Press.
 15. Wiśniewski T. (2008), Ocena efektywności inwestycji rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu