BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerwiński Mateusz (Uniwersytet Szczeciński), Grudziński Michał (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
NI5 standard wyceny przedsiębiorstw - w poszukiwaniu lepszych zapisów
NI5 Business Valuation Standard - Looking for Improvement
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 387-398, tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Narzędzia zarządzania finansami
Słowa kluczowe
Wycena przedsiębiorstwa, Standardy, Wartość przedsiębiorstwa
Enterprise valuation, Standards, Enterprise value
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest ocena wymogów określających minimalną zawartość raportu z wyceny, które zostały zapisane w Nocie interpretacyjnej nr 5, stanowiącej element Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny. Prowadzone badania polegały na porównaniu zawartości czterech raportów z wyceny, wykonanych dla różnych celów, z wymogami zawartymi w Nocie. Na tej podstawie zidentyfikowano zapisy Noty, które powinny zostać uszczegółowione, albo usunięte, a także zagadnienie, o które zapisy Noty powinny zostać rozszerzone. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to assess the requirements as to minimum content of a valuation report, which has been stored in the Interpretative Note No. 5 which forms part of the National Common Principles of Valuation. Conducted research involved comparing the contents of four reports from the valuation made for different purposes with the requirements of the Note. On that basis the authors have identified records of Notes, which should be drafted more strictly or removed. Authors pointed out also issues that should be added to the provisions contained in the Note . (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Hitchner J.R. (2006), Financial Valuation. Applications and Models, 2nd ed., Wiley, Hoboken, s. 564-569.
 2. Liberman M.J., Anderson D. (2008), Will the Real Business Valuation standards Please Stand Up?, "The CPA Journal", vol. 78, issue 1, s. 22-27.
 3. Mard M.J., Hitchner J.R., Hyden S.D. (2007), Valuation for Financial Reporting. Fair Value Measurements and Reporting, Intangible Assets, Goodwill and Impairment, 2nd ed., Wiley, Hoboken.
 4. Matschke M.J., Brösel G. (2011), Wycena przedsiębiorstw. Funkcje, metody, zasady, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 5. Patena W. (2011), W poszukiwaniu wartości przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer, Warszawa.
 6. Patena W., Maślankowski K. (2010), Standardy wyceny przedsiębiorstw - nowa propozycja, Finansowy Kwartalnik Internetowy "e-Finanse", vol. 6, nr 2, s. 26-39;
 7. Pratt S.P., Niculita A.V. (2008), Valuing a Business. The Analysis and Appraisal of Closed Held Company, 5th ed., McGraw-Hill, New York.
 8. Ratner I., Stein G.T., Weitnauer J.C. (2009), BusinessValuation and Bankruptcy, Wiley, New Jersey.
 9. Szymański P. (2008), Standardy wyceny przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 520. Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 14, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 567-570.
 10. Szymański P. (2009), Standardy wyceny biznesowej w wybranych krajach - implikacje dla Polski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 48, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 804-813.
 11. Szymański P. (2010), Propozycja konstrukcji przyszłego polskiego standardu wyceny biznesowej [on line], http:// ssrn.com/abstract=1537689 (19.06.2011).
 12. Szymański P. (2011), Standardy wyceny biznesowej (wyceny przedsiębiorstw i kapitału własnego) na świecie a przeszły polski standard wyceny biznesowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 158, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 394-403.
 13. Zarzecki D. (2009), Formalne aspekty wyceny przedsiębiorstw - zarys problemu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 549, Ekonomiczne Problemy Usług nr 39, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 146-156.
 14. Zarzecki D. (2010), O standardach wyceny przedsiębiorstw. Zarys problemu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 144, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 561-603.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu