BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kumor Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Nadrzędne zasady rachunkowości a wartość bilansowa przedsiębiorstwa
Guiding Accounting Principles and the Balance Sheet Value of Company
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 409-417, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Narzędzia zarządzania finansami
Słowa kluczowe
Zasady rachunkowości, Rachunkowość, Wartość przedsiębiorstwa, Bilans przedsiębiorstwa
Accounting principles, Accounting, Enterprise value, Enterprise’s balance
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy proponowane w teorii i regulacjach rachunkowości nadrzędne zasady rachunkowości mają wpływ i w jakim zakresie na wartość bilansową przedsiębiorstwa. Metodologia badania - analiza literatury przedmiotu i aktów prawnych, analiza porównawcza. Wynik - W artykule wskazano fundamentalne i nadrzędne zasady rachunkowości i ich rolę w ustalaniu wartości bilansowej przedsiębiorstwa i realizacji podstawowego celu rachunkowości. Oryginalność/wartość - artykuł wyjaśnia istotę wartości bilansowej przedsiębiorstwa oraz wskazuje nadrzędne zasady rachunkowości, które mają największy udział w kształtowaniu tej wartości. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The paper aims to address the issue whether the guiding accounting principles defined in accounting theory and law have an effect on the balance sheet value of a company and to what extent. Design/Methodology/approach - review of literature and legal acts, comparative analysis. Findings - the paper discusses the fundamental and guiding accounting principles and their role in determining the balance sheet value of company, hence fulfilling the prime goal of accounting. Originality/value - The paper distils the concept of the balance sheet value of company and indicates the guiding accounting principles which contribute to determining this value. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gierusz J. (2006), Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości, Oddk, Gdańsk.
 2. Hołda A. (2006), Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków, s. 21-23.
 3. Hońko S.(2008), Koncepcja ostrożnej wyceny w rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 4. Jurczyga M. (2010), Wycena zapasów w kontekście nadrzędnych zasad rachunkowości, www.gogle.pl/search?q=Jurczyga+ M,%2C+Wycena+zapasów+w+kontekście+nadrzędnych&ie=utf-8&aq=t&rtls=org.mozilla:pl:oficial& client=f.
 5. Kumor I. (2012), Dylematy pomiaru bilansowej wartości przedsiębiorstwa, w: Metodologiczne aspekty zarzadzania wartością przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe nr 737, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 56, s. 95-96.
 6. Łazarowicz E. (2012), Metodologia systemu rachunkowości-kierunki zmian, w: Studia i prace kolegium zarządzania i finansów, Zeszyt Naukowy 119, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 7. Maćkowiak E. (2013), Model przekształcenia sprawozdania finansowego na potrzeby zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 19.
 8. Matuszak Ł. (2013), Wycena składników sprawozdania finansowego w realizacji koncepcji true and fair view-teoria i regulacje, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 74 (130), Warszawa, s. 67.
 9. Michalski M. (2001), Zarządzanie przez wartość, WIG-Press, Warszawa, s. 2.
 10. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2011), SKwP, Warszawa, A44, A417.
 11. Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF (2007), red. Z. Messner, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 26.
 12. Walińska E., Michalak M. (2010), Założenia fundamentalne i nadrzędne zasady rachunkowości, Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, red. E. Walińska, Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 84-101.
 13. Rówińska M., Zadora K. (2012), Rachunkowość w wartości godziwej a zasady rachunkowości, w: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Teoretyczne aspekty wartości godziwej, red. H. Buk, A.M. Kostur, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 14. Sawicki K. (2009), Wybrane problemy pomiaru i wyceny rezultatów działalności przedsiębiorstwa, w: Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości, red. H. Buk, A.M. Kostur, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice, s. 312.
 15. Teoria rachunkowości w zarysie (2005), red. M. Dobija, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, s. 175.
 16. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330.
 17. Walińska E. (2004), Wartość bilansowa przedsiębiorstwa a alokacja podatku dochodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 35.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu