BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Anna (Uniwersytet Szczeciński), Wasilewicz Justyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Propozycja doboru spółki podobnej w wycenie metodą porównawczą - studium przypadku
Selection of Similar Companies While Comparative Method - Case Study
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 439-448, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Narzędzia zarządzania finansami
Słowa kluczowe
Wycena przedsiębiorstwa, Metody wyceny przedsiębiorstwa, Analiza porównawcza
Enterprise valuation, Business valuation method, Comparative analysis
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest zaprezentowanie kluczowego problemu wyceny przedsiębiorstwa metodą porównawczą w aspekcie teoretycznym i aplikacyjnym. Metodologia badania - Metodologia badawcza to krytyczna analiza literatury w zakresie wyceny przedsiębiorstw oraz badanie empiryczne przeprowadzone metodą indukcyjną, a także studium przypadku. Wynik - Została przeprowadzona procedura doboru spółki podobnej. Oryginalność/wartość - Prawidłowy dobór spółki podobnej ma fundamentalne znaczenie dla wyceny przedsiębiorstwa metodami porównawczymi. W artykule przedstawiono propozycję schematu postępowania przy doborze spółki podobnej do wycenianej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this paper is to present the key problem with the valuation of the enterprise comparative method in theory and application. Design/Methodology/approach - Critical analysis of the literature on the valuation of businesses and empirical research carried out by induction reasoning, as well as a case study. Findings - The selection process of a similar company was carried out. Originality/value - Proper selection of similar companies is fundamental to the valuation of the enterprise comparative methods. This paper describes the way of selecting a company with similar value. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alford A. (1992), The Effect of the Set of Comparable Firms on the Accuracy of the Price-Earnings Valuation Method, "Journal of Accounting Research", vol. 30.
 2. Benninga S.Z., Sarig O.H. (2000), Finanse przedsiębiorstw, WIG-Press Warszawa.
 3. Bhojraj S., Lee Ch.M.C. (2002), Who Is My Peer? A Valuation - Based Approach to the Selection of Comparable Firms, "Journal of Accounting Research", vol. 40, no. 2.
 4. Damodaran A. (2002), Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of any Assets, Wiley, New York.
 5. Goedhart M., Koller T., Wessels D. (2005), The Right Role for Multiples in Valuation, The McKinsey Quarterly.
 6. Jankowski W. (2003), Wycena spółek metodą mnożnikową - analiza biznesowa i statystyczna, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 11 (145).
 7. Kąkol W. (2004), Zalety i wady stosowania metod mnożnikowych w procesie wyceny przedsiębiorstw, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1042.
 8. Meitner M. (2006), The Market Approach to Comparable Company Valuation, Physica- Verlag, A Springer Company, Heidelberg.
 9. Patena W. (2011), W poszukiwaniu wartości przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer, Warszawa.
 10. Rączka P. (2009), Wycena spółki metodą rynkową na przykładzie Stokk SA, w: Wycena biznesu w praktyce, red. M. Panfil, Poltext, Warszawa.
 11. Rutkowski A. (2007), Zastosowanie mnożnika EBITDA w wycenia kandydata do przejęcia, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1183.
 12. Zarzecki D. (1999), Metody wyceny przedsiębiorstw, FRR, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu