BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koniewska Marta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wybrane składniki aktywów niematerialnych wpływających na wartość przedsiębiorstwa
Selected Components of Intangible Assets Affecting the Value of the Company
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 489-500, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Narzędzia zarządzania finansami
Słowa kluczowe
Wartość przedsiębiorstwa, Wycena wartości niematerialnych, Wartości niematerialne
Enterprise value, Valuation of intangible assets, Intangible asset
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie rosnącego znaczenia aktywów niematerialnych oraz konieczności ich rzetelnego pomiaru i wyceny. W oparciu o wyniki badań własnych oraz przytoczonych raportów, niniejszy artykuł ma na celu zbadanie poziomu ujawniania wartości niematerialnych i ocenę świadomości przedsiębiorców nt. posiadanych zasobów. Obecnie rachunkowość nie nadąża za nowoczesną i dynamicznie rozwijającą się gospodarką, a zarówno środowiska naukowe, jak i praktycy biznesu wskazują na konieczność ujawniania i pomiaru posiadanych aktywów niematerialnych, jako kluczowych w procesie zarządzania strategicznego, budowaniu przewagi konkurencyjnej czy wyceny wartości przedsiębiorstwa jako całości. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to indicate the growing importance of intangible assets and the need for their reliable measurement and valuation. Based on the results of research and cited reports, this article aims to examine the level of disclosure of intangible assets and an assessment of the awareness of entrepreneurs about available resources. Currently accounting for not keeping pace with modern and dynamically developing economy, and both the scientific and business practitioners point to the necessity of disclosure and measurement of intangible assets held as a key in the process of strategic management, build competitive advantage and valuation of the company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Badania i rozwój w Polsce (2013), Raport Deloitte.
  2. Fazlagić J. (2012), Know-how w działaniu. Jak zdobyć przewagę konkurencyjną dzięki zarządzaniu wiedzą, Helion, Gliwice.
  3. Kannan G., Aulbur G.W. (2004), Intellectual Capital - Measurement Effectiveness, "Journal of Intellectual Capital" 5, nr 3.
  4. Łobejko S. (2010), Wykorzystanie kosztów transakcyjnych jako czynnika rozwoju przedsiębiorstw sieciowych, www. sgh.waw.pl/katedry/karik/Referat20/atompage.2010-11 23.2278770803/view?searchterm=łobejko.
  5. Najlepsze praktyki działalności innowacyjnej firm w Polsce (2013), Raport PwC.
  6. Pelc D., Podszywałow A. (1999), Wycena wartości niematerialnych i prawnych w praktyce, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
  7. Poland Pharmaceutical & Cosmetics Sector Report Overview (2013), Emerging Market Insights, Raport.
  8. Przasnyski M. (2012), Raport: Kapitał intelektualny w spółkach giełdowych to tylko 4 proc. aktywów, http://wiadomosci. stockwatch.pl/raport-kapital-intelektualny-w-spolkach-gieldowych-to-tylko-4-proc-aktywow, analizy, 3845.
  9. Read C., Ross J., Dunleavy J., Schulman D., Bramante J. (2004), Budowanie wartości w przedsiębiorstwach nowej ery, IFC Press, Kraków.
  10. Urbanek G. (2007) , Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu