BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Konowalczuk Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Ramian Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wartość rynkowa marki nieruchomości wypoczynkowych
The Market Value of Leisure Real Estate Brand
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 501-515, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Narzędzia zarządzania finansami
Słowa kluczowe
Akt notarialny, Nieruchomości niemieszkaniowe, Nieruchomości turystyczne, Wycena nieruchomości, Wartość marki
Notarial act, Non-housing real estate, Touristic real estates, Real estate valuation, Brand value
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Celem publikacji jest przedstawienie problematyki określania wartości marki nieruchomości wypoczynkowych wraz z prezentacją wyników badania cen rynkowych sprzedaży hoteli i podobnych obiektów położnych w górskich miejscowościach wypoczynkowych. Metodologia badania - Studia literatury krajowej i zagranicznej i samodzielne badania informacji źródłowych dotyczących transakcji sprzedaży nieruchomości podobnych oraz zorganizowanych części przedsiębiorstw. Wynik - Ustalenie warunków koniecznych, jakie powinny być spełnione dla wystąpienia wartości marki nieruchomości wypoczynkowych. Oryginalność/wartość - Weryfikacja hipotezy na podstawie szczegółowych wyników badań rynku obejmujących ceny i cechy tego rodzaju obiektów oraz warunki zawierania transakcji na podstawie bezpośrednich danych z aktów notarialnych, ksiąg wieczystych i komentarzy profesjonalistów. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of this paper is to present the issue of determining the value of leisure real estate brand and show research results for sale market prices of hotels and similar establishments located in mountain resorts. Research methodology - studying relevant domestic and foreign literature and conducting independent research of source information regarding sales transactions of similar property types and organized parts of enterprises. Result - determining conditions that must be met for the value of leisure real estate brand to emerge. Originality/value - verification of the hypothesis on the basis of detailed market research results concerning features and prices of leisure establishments and terms of concluding transactions based on direct data evidence taken from notary deeds, land and mortgage registers and experts' comments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn J. (2001), Strategia marki, PWE, Warszawa.
 2. Clark S.R., Knight J.R. (2002), Business Enterprise Value In Special Purpose Properties, "The Appraisal Journal", January.
 3. Europejskie Standardy Wyceny 2000, (2001), PFSRM, GN2.1., Warszawa.
 4. Gniewek E. (2003), Prawo rzeczowe, CH Beck, Warszawa.
 5. Kall J. (2001), Silna marka: istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001.
 6. Kinnard W.N., Worzala E.M., Swango D.L. (2001), Intangible Assets in an Operating First-Class Downtown Hotel, "The Appraisal Journal", January, Chicago.
 7. Konowalczuk J. (2009), Wycena nieruchomości przedsiębiorstw, C.H. Beck, Warszawa.
 8. Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Vang V. (2002), Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa.
 9. Kurowska T. (1994), Upowszechnianie prawa własności, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 10. Limański A., Śliwińska K. (2002), Zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku, Difin, Warszawa.
 11. Love A.S., Walker B.H., Sutton D.W. (2012), New Option in Hotel Appraisals: Quantifying the Revenue Enhancement Value of Hotel Brands, "The Appraisal Journal", Summer.
 12. Mruk H. (2002), Zarządzanie marką, Holding Edukacyjny, Wrocław.
 13. O'Neill J.W., Belfrage E.E. (2005), A Strategy for Estimating Identified Intangible Asset Value: Hotel Affiliation Contribution, "The Appraisal Journal", Winter.
 14. O'Neill J.W., Xiao Q. (2006), The Role of Brand Affiliation in Hotel Market Value, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, August.
 15. Payne T.L. (2005), Food Processing Facilities, Appraising Industrial Properties, Appraisal Intitute, Chicago.
 16. Ross F.H., Alessi A.A. (2011), Using TEEM-Work to Extend Your Reach on the Real Estate/Business Value Continuum, "The Appraisal Journal",Summer, Chicago.
 17. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (DzU 2003, nr 119, poz. 1117, z późn. zm.).
 18. Wolman P. (2005), Quantifying Net Income Attributble to Business Intangibles for a Hotel-Operated Full-Service Day Spa, "The Appraisal Journal", Fall, Chicago.
 19. Zadora H. (2004), Wartość w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, s. 246.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu