BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lazarek Magdalena (Uniwersytet Szczeciński), Góralski Paweł (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Integracja w rolnictwie - grupy producenckie
Integration in Agriculture - Producer Groups
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 43, s. 179-186, tab.
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu.Gospodarka.Finanse.Rynek pracy
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza, Integracja rynku rolnego
Economic integration, Integration of agricultural market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Prezentowany artykuł ma na celu przybliżenie tematyki integracji w rolnictwie na przykładzie grup producenckich. Przybliżono pojęcie oraz historię powstawania tych grup. Przedstawiono wielkości liczbowe dotyczące opisywanego problemu, jak również rodzaj oraz wielkość grup działających na terenie województwa oraz kraju. (abstrakt autora)

Article is aimed at bringing the topic of agriculture in the form of an example in the form of producer groups. Broad has been the emergence of the concept and the etymology of producer groups. Were presented on the numerical size of this problem has been outlined as well as the nature and size of working groups within the province and country. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Małysz, Procesy integracyjne w agrobiznesie, Wydaw. CDiEwR, Poznań 1996, s. 13-14.
  2. Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 983.
  3. Agrobiznes. Mikroekonomika, red. A. Woś, Key Text, Warszawa 1996, s. 14.
  4. S. Makarski, Teoria i praktyka przedsiębiorczości w  agrobiznesie, [w:] Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej na obszarach wiejskich w  kontekście integracji z Unią Europejską, UWM, Olsztyn 1999, s. 26-37.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu