BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pęksyk Marcin (Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku)
Tytuł
W poszukiwaniu wartości reputacji
In Search of Reputation Value
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 517-528, bibliogr. 56 poz.
Tytuł własny numeru
Narzędzia zarządzania finansami
Słowa kluczowe
Wizerunek przedsiębiorstwa, Wycena wartości niematerialnych, Teoria ekonomii, Wartości niematerialne
Company image, Valuation of intangible assets, Economic theory, Intangible asset
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - W prezentowanej pracy podjęto próbę opisania problemu związanego z wyceną reputacji w kontekście wyceny przedsiębiorstw. Inspirację do podjęcia tematu stanowiły coraz częstsze publikacje zarówno osób zawodowo związanych z konsultingiem oraz wyceną przedsiębiorstw, jak i przedstawicieli środowisk akademickich przedstawiające reputację jako jedno z ważniejszych aktywów, jakim dysponują współczesne przedsiębiorstwa. Metodologia badania - Przy opracowywaniu artykułu dyskusyjnego, jako narzędzie badawcze zastosowano przegląd literatury podzielonej na kilka obszarów odpowiadających kręgom opiniotwórczym w zakresie metod identyfikacji oraz pomiaru wartości reputacji. Wynik - Pojęcie "reputacji" przedsiębiorstwa występuje w wielu dyscyplinach związanych z ekonomią i w wielu przypadkach pojęcie to jest nadużywane, mylone lub, co gorsza, jedna wartość wyliczana według tego samego wzoru identyfikowana jest jako dwa różne aktywa. Próby podejmowane przez kręgi najbardziej zainteresowane oszacowaniem wartości reputacji jako elementu składowego teorii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa jak dotąd ograniczają się do odnotowywania spadku reputacji poprzez analizę spadku ceny akcji publicznych po zaistnieniu zdarzeń nagannych. Jednakże, badania te budzą wiele kontrowersji w świecie akademickim, jak i w społeczności praktyków wyceny ze względu na niezbyt wiarygodne metody badawcze, także ich przydatność do identyfikacji i szacowania wartości reputacji spółek niepublicznych jest znikoma. Oryginalność/wartość - Praca jako jedna z nielicznych w sposób kompleksowy prezentuje analizę dostępnych narzędzi oraz proponowanych paradygmatów w zakresie identyfikacji oraz pomiaru wartości reputacji. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The following paper addresses the fundamental challenge of how to calculate the value of the reputation in the context of the business enterprise valuation. It seems to be quite important as more and more research papers and books stresses the point that reputation is a corporate valuable asset. Yet no one can put this asset on the balance sheet. Design/methodology/approach - This is a research paper built around literature review. The main aim is to collect and analyse models that could be most appropriate for valuation purposes. Findings - The term "corporate reputation" appears in many business research fields. Unfortunately, it is often mistaken for other intangible assets e.g. brands. Researchers close to Corporate Social Responsibility stream built solid tools for recognition and quantification of reputation disasters. However these tools are insufficient for business enterprise valuation purposes. Originality/value - This paper offers comprehensive analysis of the historical and current research on identification and measurement/valuation of the corporate reputation in the context of business enterprise valuation. All findings are substantiated in the thorough review of the available research papers investigating of the most common techniques in recognition and valuation of the reputation for business enterprise valuation purposes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abraham S.E., Friedman B.A., Khan R.H., Skolnik R.J. (2008), Is Publication of the Reputation Quotient (RQ) Sufficient to Move Stock Prices?, "Corporate Reputation Review", 11 (4), s. 308-319.
 2. AICPA Consulting Services Executive Committee (2007), Statement on Standards for Valuation Services No. 1: Valuation of a Business, Business Ownership Interest, Security, or Intangible Asset, AICPA.
 3. Barnett M.L., Jarmier J.M., Lafferty B.A. (2006), Corporate Reputation: The Definitional Landscape, "Corporate Reputation Review", 9 (1), s. 26-38.
 4. Black E.L., Carnes T.A. (2000), The Market Valuation of Corporate Reputation, "Corporate Reputation Review", 3 (1), s. 31-42.
 5. Bowd R., Bowd L. (2002), Assessing a Financial Value for a Corporate Entity's Reputation: A Proposed Formula, "Manchester Metropolitan University Business School Working Paper Series", WP02/01.
 6. Bowles T.J., Bosworth R. (2010), An Empirical Basis for Allocating Enterprise and Personal Goodwill, "Business Valuation Review", 29 (1), s. 4-11.
 7. Brown B. (1997), Stock Market Valuation of Reputation for Corporate Social Performance, "Corporate Reputation Review", 1 (1, 2), s. 76-80.
 8. Brown B., Perry S. (1994), Removing the Financial Performance Halo from Fortune's Most Admired Companies, "Academy of Management Journal", 37 (5), s. 1347-1359.
 9. Capraro A.J., Srivastava B.K. (1997), Has the Influence of Financial Performance on Reputation Measures Been Overstated?, "Corporate Reputation Review", 1 (1, 2), s. 86-92.
 10. Caruana A., Chircop S. (2000), Measuring Corporate Reputation: A Case Example, "Corporate Reputation Review", 3 (1), s. 43-57.
 11. Chun R. (2005), Corporate Reputation: Meaning and Measurement, "International Journal of Management Reviews", 7 (2), s. 91-109.
 12. Clark S.W., Giffin M. (2013), 2012 Purchase Price Allocation Study, Houlihan Lokey, September.
 13. Cole S. (2012), The Impact of Reputation on Market Value, "World Economics", 13 (3), July-September.
 14. Creedon B. (2011), Protecting Your Most Valuable Asset - Reputation, "Keeping Good Companies", May, s. 213- 217.
 15. Dalton J., Croft S. (2003), Managing Corporate Reputation: The New Currency, Thorogood Reports.
 16. The Economist Intelligence Unit (2005), Reputation: Risk of risks, London-Hong-Kong-New York, December.
 17. European Institute for Brand Management (2009), Reputation Quotient Model, www.eurib.org.
 18. Fernandez P. (2007), Company Valuation Methods. The Most Common Errors in Valuations, "Working Paper", WP no. 449, IESE Business School - University of Navarra.
 19. Fuente Sabate de la, Quevedo Puente de E. (2003), Empirical Analysis of the Relationship Between Corporate Reputation and Financial Performance, "Corporate Reputation Review", Summer, 6 (2), s. 161-177.
 20. Fombrun C. (1996), Reputation: Realizing Value from the Corporate Image, Harvard Business School Press.
 21. Fombrun C. (2005), Building Corporate Reputation Through CSR Initiatives: Evolving Standards, "Corporate Reputation Review", 8 (1), s. 7-11.
 22. Fombrun C., Shanley M. (1990), What's in a Name? Reputation Building and Corporate Strategy, "Academy of Management Journal", 33 (2), s. 233-258.
 23. Fombrun C., Van Riel C. (1997), The Reputational Landscape, "Corporate Reputation Review", 1 (1, 2), s. 5-13.
 24. Fombrun C.J., Gardberg N.A., Sever J.M. (2000), The Reputation Quotient: a Multiple Stakeholder Measure of Corporate Reputation, "Journal of Brand Management", 7 (4).
 25. Fombrun C.J., Foss C.B. (2001), How Much is a Corporate Reputation Worth? Developing a Reputation Quotient, "Delahaye Medialink's Newsletter of Worldwide Communications Research", 14 (3), s. 1-4.
 26. Fombrun C.J., Low J. (2011), The Real Value of Reputation, "Communication World", Nov/Dec, s. 18-22.
 27. Gerzema J., Lebar E. (2008), The Brand Bubble. The Looming Crisis in Brand Value and How to Avoid It, Jossey- -Bass of Wiley Imprint.
 28. Harris Interactive (2013), The Harris Poll 2013 RQ® Summary Report A Survey of the U.S. General Public Using the Reputation Quotient®, February, s. 25-27.
 29. Haywood R. (2005), Corporate Reputation, the Brand and the Bottom Line: Powerful Proven Communication Strategies for Maximizing Value, Chartered Institute of Marketing, Kogan Page.
 30. Helm S. (2005), Designing a Formative Measure for Corporate Reputation, "Corporate Reputation Review", 8 (2), s. 95-109.
 31. Hillenbrand C., Money K. (2007), Corporate Responsibility and Corporate Reputation: Two Separate Concepts or Two Sides of the Same Coin?, "Corporate Reputation Review", 10 (4), s. 261-277.
 32. Hunter M.L., Le Menestrel M., Bettignies de H.C. (2008), Beyond Control: Crisis Strategies and Stakeholder Media in the Danone Boycott of 2001, "Corporate Reputation Review", 11(4), s. 335-350.
 33. Kim Y., Yang J. (2013), Corporate Reputation and Return on Investment (ROI): Measuring the Bottom - Line Impact of Reputation, w: The Handbook of Communication and Corporate Reputation, red. Carroll C.E., Wiley, s. 574-589.
 34. Leung T.S. (1983), Valuation of Professional Goodwill, "Business Valuation Review", 2 (2), s. 11-18.
 35. Łągiewka M., Sobka K. (2013) Zarządzie - nie kupuj kota w worku, a po zakupie pokaż, co kupiłeś, "KPMG Formum", nr 1, KPMG Sp. z o.o., s. 25-29.
 36. MacVittie L. (2012), Quantifying Reputation Loss From a Breach, "DevCentral", May 12, https://dev-central. f5.com/articles/quantifying-reputation-loss-from-a-breach (12.02.2014).
 37. Marcellis-Warin de N., Teodoresco S. (2012), Corporate Reputation: Is Your Most Strategic Asset at Risk?, CIRANO, April.
 38. Mard M.J., Hitchner J.R., Hyden S.D. (2007), Valuation for Financial Reporting. Fair Value Measurements and Reporting, Intangible Assets, Goodwill and Impairment, Wiley.
 39. Oxford Metrica (2011), Reputation Review, s.5-6, www.oxfordmetrica.com (24.10.2013).
 40. Panfil M. (2012), Wycena aktywów niematerialnych dla potrzeb alokacji ceny nabycia według MSSF 3, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 690, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 51, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 727-742.
 41. Pratt S.P., Niculita A.V. (2008), Valuing a Business - The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies, The McGraw-Hill Companies Inc.
 42. Preston L.E. (2004), Reputation as a Source of Corporate Social Capital, "Journal of General Management", 30 (2), s. 43-49.
 43. Reputation Institute UK (2012), Corporate Reputation: The Main Driver of Business Value, White Paper, May.
 44. Riahi-Belkaoui A. (2004), Corporate Reputation, Internalization and the Market Valuation of Multinational Firms, "Scientific Journal of Administrative Development", vol. 2, s. 93-110.
 45. Rust T.R., Ambler T., Carpenter G.S., Kumar V., Srivastava R.K. (2004), Measuring Marketing Productivity: Current Knowledge and Future Directions, "Journal of Marketing", no. 68, s. 76-89.
 46. Schwaiger M. (2004), Components and Parameters of Corporate Reputation - an Empirical Study, "Schmalenbach Business Review" nr 56, January.
 47. Shaked I. (2008), Company Goodwill: How Good Is Goodwill?, "American Bankruptcy Institute Journal", April, s. 41, 42.
 48. Slee R.T. (2004), Private Capital Markets: Valuation, Capitalization, and Transfer of Private Business Interests, Wiley.
 49. Sobol M.G., Farelly G.E., Taper J.S. (1992), Shaping the Corporate Image - An Analytical Guide for Executive Decision Makers, Quorum Books, New York.
 50. Srivastava R.K., McInish T.H., Wood R.A., Capraro A.J. (1997), The Value of Corporate Reputation: Evidence from the Equity Markets, "Corporate Reputation Review", 1 (1, 2), s. 62-68.
 51. Stacks D.W., Dodd M.D., Men L.R. (2013), Corporate Reputation Measurement and Evaluation, w: The Handbook of Communication and Corporate Reputation, red. Carroll C.E., Wiley, s. 561-573.
 52. Del Vecchio P., Laubacher R., Ndou V., Passiante G. (2011), Managing Corporate Reputation in the Blogosphere: The Case of Dell Computer, "Corporate Reputation Review", 14 (2), s. 134-144.
 53. Vulpiani M. (2008), Purchase Price Allocation and Choice of the Valuation Methods, "Business Valuation Review", 27 (2), s. 79-84.
 54. Smith K.T., Smith L.M., Wang K. (2010), Does Brand Management of Corporate Reputation Translate into Higher Market Value?, http://ssrn.com/abstract=1135331 (27.03.2014).
 55. Zingales F. (1998), What's a Company's Reputation Worth, "Global Finance".
 56. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2009, nr 152, poz. 1223, z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu