BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewandowski Wojciech (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Antropologiczna geneza kryzysu
Anthropological Genesis of the Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 43, s. 189-195
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu.Gospodarka.Finanse.Rynek pracy
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy
Financial crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zgłębiając niepowierzchowne czynniki odpowiedzialne za wywołanie światowego kryzysu, warto uwzględnić potrzebę poważnej rekonstrukcji obecnego systemu społecznego i gospodarczego, tak aby bardziej sprzyjał człowiekowi. Dalsze lekceważenie istotnych potrzeb ludzkości na rzecz rozwoju kultury konsumpcyjnej grozi globalną katastrofą ekonomiczną, demograficzną, ekologiczną. (abstrakt autora)

Anthropological genesis of the crisis exploring nonsuperficial factors responsible for triggering the world-wide crisis it is worthwhile taking into account the need of serious reconstruction of the social and economic current system to being more in the man's favour. Further ignoring substantial needs for the development of the consumer culture is threatening the mankind with the global economic, demographic, ecological disaster. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. W. Eichelberger, R. Dziurdzikowska, Co z tym światem?, IPSI Press, Warszawa 2008, s. 34.
  2. Wyczerpująco ten wątek rozwija J.E. Stiglitz, Wizja sprawiedliwej globalizacji, PWN, Warszawa 2007.
  3. Słownik języka polskiego, http://www.sjp.pwn.pl (czerwiec 2009).
  4. Od Paltona do Webera, red. A. Furier, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 261.
  5. http://sjp.pwn.pl (czerwiec 2009).
  6. http://www.slownik-online.pl/kopalinski (czerwiec 2009).
  7. F. Fukuyama, Koniec historii, Znak, Kraków 2004.
  8. N. Klein, No Logo, Świat Literacki, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu