BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nacewska-Twardowska Aleksandra (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Polityka handlowa Unii Europejskiej w warunkach kryzysu
External Trade Policy of the European Union in Terms of Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 43, s. 211-220, rys.
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu.Gospodarka.Finanse.Rynek pracy
Słowa kluczowe
Polityka handlowa, Kryzys gospodarczy
Trade policy, Economic crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Polityka handlowa Unii Europejskiej jest bardzo istotna w kontekście wzrostu konkurencyjności Wspólnoty. Szczególnie ważny jest jej sposób postępowania w obecnej sytuacji gospodarczej, gdy kryzys ogarnął prawie cały świat. Polityka handlowa prowadząca do dalszej liberalizacji powinna pozwolić na zwiększenie konkurencyjności Unii. Pojawiają się jednak skrajnie odmienne opinie mówiące o konieczności zwiększenia ochrony europejskiego rynku. Jak zatem zachowa się Wspólnota? Czy prowadzona polityka handlowa będzie nadal sprzyjać liberalizacji, czy raczej poparcie zyska zwiększenie poziomu protekcjonizmu? (abstrakt autora)

External trade policy of the European Union is very important in the context of increasing competitiveness of the Community. Particularly important is the approach of the Community in the current economic situation. The crisis affected almost all countries in the world. Policy leading to further liberalization should manage to increase the competitiveness of the European Union. There are, however, extremely different views talking about the necessity to increase protection of the European market. In this situation will the European trade policy continue promoting trade liberalization, or rather gain support of increasing level of protectionism? (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Strategia lizbońska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2002, s. 7.
  2. Z. Pierścionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2003, s. 164-168.
  3. D. Hübner, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki a  strategia rozwoju, "Ekonomista" 1994, nr 3, s. 335.
  4. Eksport na świecie w 1948 r. wynosił 58 000 mln USD a w 2008 r. - 16 127 000 mln USD, import zaś odpowiednio: 62 000 mln USD i 16 415 000 mln USD. Dane pochodzą ze strony WTO http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBViewData.aspx? Language=E (29.06.2009).
  5. E. Kawecka-Wyrzykowska, Strategia polityki handlowej Polski w  Unii Europejskiej, "Wspólnoty Europejskie" 2003, nr 11 (145), s. 15.
  6. KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ. Europejski plan naprawy gospodarczej, KOM (2008) 800 wersja ostateczna, Bruksela, 26.11.2008.
  7. KOMUNIKAT NA WIOSENNY SZCZYT RADY EUROPEJSKIEJ. Realizacja europejskiego planu naprawy, KOM (2009) 114 wersja ostateczna, Bruksela, 4.03.2009, s. 20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu