BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk Patrycja (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Planowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczym
Planning in Management Coal Mining Company
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 531-541, rys., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Narzędzia zarządzania finansami
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Przemysł wydobywczy, Planowanie w przedsiębiorstwie, Górnictwo węgla kamiennego
Enterprise management, Mining industry, Enterprise planning, Hard bituminous coal mining
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Planowanie w przedsiębiorstwie górniczym wymaga ciągłego doskonalenia, zwłaszcza po wielu zmianach organizacyjnych i strukturalnych, wprowadzeniu międzynarodowych standardów rachunkowości oraz konieczności przestrzegania przepisów unijnych, regulujących zagadnienia pomocy państwa dla produkcji węgla. Przy tym jednak kluczową rolę odgrywają czynniki ekonomiczne w zarządzaniu kopalniami i przedsiębiorstwami górniczymi i stąd konieczność jednoznacznego przestrzegania zasad rachunku ekonomicznego przy podejmowaniu decyzji planistycznych. Planowanie stanowi jedną z funkcji zarządzania oprócz motywowania, organizowania i kontrolowania. Planowanie w przedsiębiorstwie górniczym jest procesem niezwykle złożonym i wieloaspektowym, stad zachodzi potrzeba jego właściwego zorganizowania i dostosowania do specyfiki działalności górnictwa węgla kamiennego. (abstrakt oryginalny)

Planning a mining enterprise requires continuous improvement especially after a number of organizatonal and structural changes, the introduction of international accounting standards and the need to comply with EU regulations governing the issue of state aid for coal production. At the same time, however, the key role played by economic factors in the management of mines and mining companies, and hence the need to clear the principles of economic account when making planning decisions. Planning is one of the management functions in addition to motivating, organizing and controlling. Planning a mining enterprise is the process extremely complex and multi-faceted, hence there is a need for its proper organize and adapt to the specific coal mining activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk P. (2012), Prognozowanie wielkości i kosztów wydobycia węgla energetycznego na potrzeby planowania techniczno- ekonomicznego w spółce węglowej, Wydawnictwa AGH, Kraków.
 2. Gryko M., Kluzek M., Kubiak J., Nowaczyk T. (2008), Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 3. Hamrol A., Mantura W. (2002), Zarządzanie jakością - teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Jajuga K., Jajuga T. (2006), Inwestycje - instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Karbownik A., Wodarski K. (2005), O potrzebie zarządzania strategicznego w górnictwie węgla kamiennego, w: red. J. Pyka, Nowoczesność przemysłu i usług. Teoria i praktyka, Wydawnictwo TNOiK, Katowice.
 6. Naruć W., Nowak J., Wieloch M. (2008), Operacyjne planowanie finansowe, Centrum Doradztwa i Informacji, Difin, Warszawa.
 7. Przybyła H., Karbownik A. (1997), Planowanie strategiczne w górniczych podmiotach gospodarczych - Część I: procedury planistyczne, "Wiadomości Górnicze", nr 10.
 8. Przybyła H., Karbownik A. (1998), Planowanie strategiczne w górniczych podmiotach gospodarczych - Część II: Zakres merytoryczny planu, "Wiadomości Górnicze", nr 1.
 9. Sierpińska M., Jachna T. (2007), Metody podejmowania decyzji finansowych - analiza przykładów i przypadków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Słownik pojęć ekonomicznych (2007), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Snopkowski R. (2007) Od modelu zdeterminowanego do stochastycznego - przykłady metod analizy procesu produkcyjnego w przodkach ścianowych, t. 23, z. spec. 2, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków.
 12. Stoner J., Freeman R., Gilbert D. (2001), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 13. Wodarski K. (2009), Zarządzanie ryzykiem w procesie planowania strategicznego w górnictwie węgla kamiennego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu