BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Opałka Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Przedsiębiorstwa polskie w czasach kryzysu
Polish Enterprises in Times of Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 43, s. 243-252
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu.Gospodarka.Finanse.Rynek pracy
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Kryzys finansowy
Enterprises, Financial crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kryzys gospodarczy, mimo iż dotknął najpierw instytucje finansowe (jego źródła należy upatrywać w działalności banków amerykańskich) oraz rynki kapitałowe - niewątpliwie oddziałuje niekorzystnie również na funkcjonowanie sfery realnej. W Polsce jego skutki odczuwają gospodarstwa domowe. Pogorszyła się także sytuacja finansowa polskich przedsiębiorstw. Zagrożone są zwłaszcza niektóre branże gospodarki, takie jak handel, przetwórstwo przemysłowe czy budownictwo, które jeszcze nie tak dawno przeżywało rozkwit. Możliwości poprawy sytuacji przedsiębiorstw permanentnie ograniczają takie czynniki, jak konkurencja, niedostateczny popyt, koszty zatrudnienia pracowników oraz wysokość oprocentowania kredytów. (abstrakt autora)

Although the economic crisis affected financial institutions (its sources must be found in the activities of U.S. banks) and capital markets - undoubtedly impact adversely on the functioning of the real sphere, too. The effects of the crisis are felt in Polish households. The financial situation of Polish companies has deteriorated. At risk are particularly certain economic sectors such as trade, manufacturing, construction, which have recently experienced their bloom. Opportunities to improve the situation of the company are constantly limited by such factors as competition, insufficient demand, the costs of employment new staff and the amount of credit interest rates. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I kw. 2009 i prognoz koniunktury na II kw. 2009, Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, kwiecień 2009, s. 5-8.
  2. Barometr koniunktury Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej - badania przeprowadzone przez prof. dr hab. Elżbietę Adamowicz i dr Joannę Klimkowską.
  3. Kogo w Polsce dotknie kryzys giełdowy?, "Gazeta Wyborcza", 1.10.2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu