BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Budzyńska Katarzyna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Kreowanie wartości dodanej przedsiębiorstwa przez offshoring
Creating Value Added of a Business Through an off-Shoring Activities
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 555-564, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Narzędzia zarządzania finansami
Słowa kluczowe
Offshoring, Outsourcing, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa, Wartość dodana
Offshoring, Outsourcing, Creating company's value, Value added
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest próba wyjaśnienia, jak offshoring wpływa na proces tworzenia wartości dodanej przedsiębiorstwa. Metodologia badania - Została dokonana analiza dostępnej literatury dotyczącej offshoringu. Wynik - Offshoring jest procesem, który niesie za sobą znaczące zmiany umiejscowienia funkcji w ramach łańcucha wartości dodanej przedsiębiorstwa. Zdolność przedsiębiorstwa do wewnętrznego i zewnętrznego zarządzania zasobami jest ważnym wyznacznikiem kreowania wartości dodanej w coraz bardziej konkurencyjnym, złożonym oraz niepewnym rynku globalnym. Dobrze zaprojektowany i zarządzany offshoring pozwala na obniżenie kosztów operacyjnych, poprawę strategii konkurencyjnej oraz zwiększa wartość dla akcjonariuszy. Oryginalność/wartość - W literaturze przedmiotu jest mała liczba pozycji dotyczącej kreowania wartości dodanej przedsiębiorstwa przez offshoring. Nie ma dokładnych badań dotyczących wpływu offshoringu na wartość firmy. Została dokonana próba odpowiedzi na następujące pytania: co oznacza offshoring, dlaczego przedsiębiorstwa decydują się na offshoring o raz w jaki sposób offshoring może stymulować budowanie wartości dodanej przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is an attempt to explain how offshoring affects the process of creating a value added to a business. An attempt was made to answer the following questions: what is outsourcing and what is offshoring, why do companies decide to offshore and how can it stimulate the building of a value added of the enterprise. Design/methodology/approach - Analysis of the available literature on offshoring was completed. Findings - Offshoring is a process that entails significant changes in the location of functions within the chain of a value added of the company. The company's ability to manage both its internal and external resources is an important determinant of creating a value added in an increasingly competitive, complex and uncertain global market. A well designed and managed offshoring allows the reduction of operating costs, improvement of competitive strategy and increase in shareholder value. Originality/value - In the subject literature, there is a small number of items on the creation of a value added to enterprises by offshoring. There are no adequate studies on the effects of offshoring on the value of the company. An attempt was made to answer the following questions: what is outsourcing and offshoring, why do companies decide to offshoring and how can offshoring stimulate the building of a value added of an enterprise. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bengtsson L., Berggren Ch. (2008), The integrator's new advantage - The reassessment of outsourcing and production competence in a global telecom firm, "European Management Journal", vol. 26 (5), s. 314-324.
 2. Bryce D.J., Useem M. (1998), The impact of corporate outsourcing on company value, "European Management Journal", vol. 16 (6), s. 635-643.
 3. Cheung C., Rossiter J. (2008), Offshoring and Its Effects on the Labour Market and Productivity: A Survey of Recent Literature, "Bank of Canada Review".
 4. Ciesielska D. (2009), Wpływ offshoringu na rozwój przedsiębiorstwa w świetle koncepcji zarządzania wartością firmy, www.e-finanse.com/artykuly_eng/105.pdf (15.01.2014).
 5. Hätönen J. (2009), Making the location choice A case approach to the development of theory of offshore outsourcing and internationalization, "Journal of International Management", 15, s. 61-76.
 6. Jensen P., Pedersen T. (2011), The globalization of high-value activities: why do firms offshore advanced tasks?, "Journal of Management Studies", vol. 48 (2), s. 352-372.
 7. Kedia B.L., Mukherjee D. (2009), Understanding offshoring: a research framework based on disintegration, location and externalization advantages, "Journal of World Business", vol. 44 (3), s. 250-261.
 8. Kempny M. (1998), Globalizacja, w: Encyklopedia socjologii, Warszawa, Oficyna Naukowa, s. 241.
 9. King W.R., Malhotra Y. (2000), Developing a framework for analyzing IS sourcing, "Information&Management", vol. 37, no. 6, s. 323-334.
 10. Kłos M. (2010), Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Fachowe, Warszawa, s. 11-12.
 11. Kopczyński T. (2010), Outsourcing w zarządzaniu przedsiębiorstwami, PWE, Warszawa, s. 17-18.
 12. Malik R. (2013), Uwarunkowania globalnego offshoringu usług biznesowych i przebieg tego procesu w Polsce, w: Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach niepewności i ryzyka, red. Matejun, Szymańska, s. 287.
 13. Mukherjee D., Gaur A.S., Datta A. (2013), Creating value through offshore outsourcing: An integrative framework, "Journal of International Management", vol. 19 (4), s. 377-389.
 14. Próchniak J. (2012), Outsourcing i offshoring a zarządzanie wartością w przedsiębiorstwie, w: Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Podręcznik akademicki, red. J.K. Bielecki, L. Pawłowicz, CedeWu, Warszawa, s. 373.
 15. Roza M., Van de Bosch F.A.J., Volberda H.W. (2011), Offshoring strategy: Motives, functions, locations, and governance modes of small, medium-sized and large firms, "International Business Revivew", 20, s. 314-323.
 16. Schniederjans, M.J., Schniederjans, A.M., Schniederjans, D.G. (2005), Outsourcing and Insourcing in an International Context, M.E. Sharpe, New York, NY.
 17. Sethupathy G. (2013), Offshoring, wages, and employment: Theory and evidence, "European Economic Review", 62, s. 73-97.
 18. Trocki M. (2001), Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa.
 19. Verdu A.J., Gómez-Gras J.M., Martínez-Mateo J. (2012), Value creation through production offshore-inshore strategies in a footwear industry cluster: A coevolutionary perspective, "International Business Review", vol. 21(3), s. 342-356.
 20. Voice&Data (2005), BPO: Value in Specialization, www.voicendata.com (15.01.2014).
 21. Zorska A. (2007), Outsourcing i przenoszenie usług na świecie. Wnioski dla Polski, "Gospodarka Narodowa", nr 1-2, http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2007_01-02_03.pdf (15.01.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu