BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawłowski Grzegorz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Kryzys - globalne przyczyny a możliwe polskie rozwiązania na tle działań gospodarek innych krajów
Crisis: Global Causes But Available Polish Solutions Relating to Effects of Economies of Other Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 43, s. 253-262
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu.Gospodarka.Finanse.Rynek pracy
Słowa kluczowe
Gospodarka, Kryzys finansowy
Economy, Financial crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W czasach kryzysu zastanawiamy się, jakie czynniki wpłynęły na złą sytuację gospodarczą narodów oraz co należy zrobić, aby uniknąć podobnej koniunktury w przyszłości. Podejście wielu rządów budzi wątpliwości co do skuteczności stosowanej polityki i środków zaradczych. Zbyt intensywny protekcjonizm własnych gospodarek, zbyt rozbudowana i nieefektywna polityka socjalna oraz miliardowe dotacje często nie spełniają swojej funkcji pomocowej, a efekty ich zastosowania powodują zadłużenie gospodarek i demoralizację menedżerów wielkich korporacji. Trzeba podkreślić, że w dobie kryzysu wiele przedsiębiorstw efektywnie wykorzystuje złą koniunkturę do rozwoju i umocnienia swojej pozycji na rynku. (abstrakt autora)

In times of crisis we wonder what factors had caused the bad economic situation of nations as well as what should be done to avoid in future similar economic situation. Approach of many government is questionable as regards the effectiveness of applied policy and the remedial measures. The applying of too intensive protectionism of own economies, too complex and ineffective social policy as well as billion grants-in-aid frequently do not come up to their rescue function and in consequence their use is causing the debts of economies and the depravity of managers of great corporations. It should be underlined that in day of crisis many enterprises make use of bad economic situation in a effective way - to develop and consolidate their position on the market. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. http://www.ft.com (21.05.2009).
 2. http://www.globaleconomy.pl (23.05.2009).
 3. http://www.mf.gov.pl (25.05.2009).
 4. MBA, Materiały szkoleniowe. Ekonomia menedżerska, ZPSB, Szczecin 2009.
 5. http://www.europa.eu (2.06.2009).
 6. http://www.epp.eurostat.ec.europa.eu (2.06.2009).
 7. http://www.nbportal.pl (5.06.2009).
 8. U. Mirończyk, Kryzys zmienia wskaźniki, "Rzeczpospolita", 15.05.2009.
 9. http://www.money.pl (2.06.2009).
 10. http://www.gazetafi nansowa.pl (30.05.2009).
 11. http://www.globaleconomy.pl (12.05.2009).
 12. http://www.tvn24.pl (20.03.2009).
 13. R. Młodkowski, M. Piasecki, Wybitni ekonomiści o sytuacji w Polsce. Jak walczyć z kryzysem?, "Dziennik", 31.03.2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu