BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żeber-Dzikowska Ilona (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Potrzeby wychowawcze, socjalne i edukacyjne w rozwijaniu świadomości w zakresie kształtowania postaw prospołecznych uczniów
The Need for Educational and Social Upbringing in Developing Pupils' Awareness and Shaping Their Pro-Social Attitudes
Źródło
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica, 2014, t. 6, s. 133-162, ankieta, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Innowacje w kształceniu geograficznym i przyrodniczym
Słowa kluczowe
Postawy społeczne, Kształtowanie postawy twórczej, Edukacja młodzieży
Social attitudes, Developing creative attitude, Youth education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule zasygnalizowane zostały potrzeby wychowawcze, socjalne i edukacyjne w rozwijaniu świadomości i kształtowaniu postaw prospołecznych oraz wskazane aspekty oddziaływania na wychowanie, rodzinę i rówieśników. Dopełnieniem artykułu są autorskie opracowania innowacyjnych propozycji rozwiązań wdrażanych projektów badawczo-edukacyjnych na temat: dobroczynności, instytucji charytatywnych, wolontariatu w świadomości młodych ludzi - dzieci i młodzieży, oraz problemów społecznych XXI wieku. (abstrakt oryginalny)

In the article the upbringing, social, and educational needs were discussed as part of developing the pupil's awareness, as well as shaping the pro-social attitudes. The influence of such needs on education, family and peers was also mentioned. Additionally, also included are the author's innovative proposals of the solutions introduced in the educational research projects dealing with the awareness of young people of problems like charity, charity institutions, voluntary work, as well as the basic social problems of the 21st century.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aronson, E. (2004). Człowiek istota społeczna. Warszawa: PWN.
  2. Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R.M. (1997). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka.
  3. Bocheński, J.M. (1992). 100 zabobonów. Kraków: Wydawnictwo Margines.
  4. Dawkins, R. (2003). Samolubny gen. Warszawa: Prószyński i S-ka.
  5. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. I (A-F). (2003). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
  6. Karyłowski, J. (1982). O dwóch typach altruizmu. Badania nad endo- i egzocentrycznymi źródłami podejmowania bezinteresownych działań na rzecz innych ludzi. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
  7. Łobocki, M. (1998). Altruizm a wychowanie. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
  8. Wilson, E.O. (1988). O naturze ludzkiej. Warszawa: PIW.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-9056
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu