BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żeber-Dzikowska Ilona (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Buchcic Elżbieta (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Nauczyciel : wyzwania, nowy profil kwalifikacji zawodowych
Teacher : New Challenges, New Professional Profile
Źródło
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica, 2014, t. 6, s. 163-175, bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Innowacje w kształceniu geograficznym i przyrodniczym
Słowa kluczowe
Kształcenie nauczycieli, Kwalifikacje zawodowe, Etyka kształcenia
Education of teachers, Professional skills, Ethics training
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Warto podjąć próbę zmierzenia się z rzeczywistością w kontekście realiów przyjętych norm etycznych i ekologicznych biorąc pod uwagę wyposażenie nauczyciela w nowy profil kwalifikacji zawodowych. Obecne wyzwania, które zostają skutecznie wdrażane w edukację, budzą obawy przed potencjalnym zagrożeniem, ale też wyzwalają pewne nadzieje. Daje się zaobserwować, że ówczesna praca pedagogiczna instrumentalizuje często młodego człowieka, stawiającego pierwsze kroki w roli nauczyciela-przedmiotowca, wychowawcy, do osiągnięcia konkretnych celów politycznych, ekonomicznych oraz pełnienia specjalnych wytyczonych zadań.(abstrakt oryginalny)

It is worth a while to consider the reality of being a teacher in light of accepted ethical and ecological standards, while taking into account new professional qualifications of a teacher. The current challenges that are becoming a vital part of education are at the same time worrisome and a source of hope. It can be observed that the previous pedagogical work often instrumentalizes a young person, who begins his work as a teacher, so as to achieve political and economic objectives, and to perform specific fixed tasks.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banach, Cz. (1995). Cechy - właściwości osobowościowe nauczycieli. W: A. Jopkiewicz (red.), Edukacja i rozwój: jaka szkoła? jaki nauczyciel? jakie wychowanie? Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, 209-219.
 2. Banach, Cz. (2011). Strategie rozwoju edukacji wobec problemów i zadań rozwoju Polski. W: J. Szempruch, M. Wojciechowska, J. Karczewska (red.), Kultura - edukacja: ciągłość i tendencje zmian. Kraków: Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 127-132.
 3. Cichy, D. (1995). Skuteczność kształcenia dla ekorozwoju. Biologia w Szkole, 5, 236-240.
 4. Dawid, J.W. (2002). O duszy nauczycielstwa. Oprac. J.W. Dawid. Lublin: Wyd. KUL.
 5. Denek, K. (2000). Kształcenie zawodowe nauczycieli w kontekście reformy edukacji. W: Z. Jasiński, T. Lewowicki (red.), Problemy pedeutologii na przełomie XX i XXI wieku. Opole: Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, 125-127.
 6. Gordon, T. (2002). Wychowanie bez porażek w szkole. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 7. Jan Paweł II. (1991). Centesimus annus. Wrocław: TUM.
 8. Kupisiewicz, Cz. ( 2006). Projekty reform edukacyjnych w Polsce. Warszawa: PWN.
 9. Kwaśnica, R. (1994). Wprowadzenie do myślenia. O wspomaganiu nauczycieli w rozwoju. Wrocław: Wrocławska Oficyna Nauczycielska.
 10. Michalak, R. (2004). Aktywizowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej. Poznań: UAM.
 11. Muszyński, H. (1974). W poszukiwaniu modelu sylwetki zawodowej nowoczesnego nauczyciela. Życie Szkoły, 10.
 12. Nalaskowski, A. (1993). Szanse szkoły z wyboru. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 13. Okoń, W. (1984). Słownik pedagogiczny. Warszawa: PWN.
 14. Okoń, W. (1996). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Żak.
 15. Okoń, W. (1962). Osobowość nauczyciela. Rozprawy J. W. Dawida, Z. Mysłakowskiego, St. Szumana, M. Kreutza, St. Baleya. Warszawa: PZW.
 16. Sarud, M. (2002). Wzór osobowy nauczyciela w opinii uczniów i rodziców. Dyrektor Szkoły, 12, 21-22.
 17. Strykowski, W. (2005). Kompetencje współczesnego nauczyciela (Competences of contemporary teacher). Neodidagmata, 27/28, 15-28.
 18. Strykowski, W., Strykowska, J., Pielachowski, J. (2003). Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej. Poznań: Wyd. eMPi2.
 19. Zalewska-Bujak, M. (2010). Udział nauczycieli w przemianach edukacyjnych przełomu XX i XXI stulecia w Polsce. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.
 20. Żeber-Dzikowska, I. (2013a). Przygotowanie zawodowe we współczesnym kształceniu i wychowaniu. W: A. Głowala, M. Kamińska, M. Szymańska, L. Tomaszewska (red.), Wymiar formalny i aksjologiczny w praktyce edukacyjnej. Płock: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 231-246.
 21. Żeber-Dzikowska, I. (2013b). Wizerunek przedsiębiorczego nauczyciela-wychowawcy i jego rola społeczna w XXI wieku - nadzieje, obawy i zagrożenia. W: W. Łozowiecka, M. Jagodzińska, K. Przybyszewska, E. Wiśniewska (red.), Edukacja a rynek pracy. Kompetencje społeczno-zawodowe determinantem gotowości człowieka do efektywnej adaptacji zawodowej. Płock: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 228-240.
 22. Żeber-Dzikowska, I., Buchcic, E. (2014). Proces dydaktyczno-wychowawczy w edukacji biologicznej. Kompendium - nauczyciel na starcie. Maszynopis publikacji. Kielce: Wydawnictwo UJK.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-9056
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu