BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pędziwiatr Władysław (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Oblicze kryzysu gospodarczego w Polsce - próba oceny w świetle badań empirycznych
The Side of Economic Crisis in Poland: Attempt of Evaluation According to the Empirical Research
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 43, s. 275-283, rys.
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu.Gospodarka.Finanse.Rynek pracy
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Kryzys finansowy
Economic crisis, Financial crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W artykule skupiono się na problematyce kryzysu gospodarczego oraz skutków jego oddziaływania na mieszkańców naszego kraju. Do analizy zagadnienia posłużono się wynikami badań empirycznych. Uzyskane informacje pozwoliły sformułować następujące wnioski: polska gospodarka potrafi być konkurencyjna również w warunkach kryzysu, a optymizm konsumencki powoduje, że cechuje go łagodniejszy przebieg. (abstrakt autora)

The paper is focused on the economic crisis and its influence on the occupants in our country. The author of this study used a results of an empirical research. Information from market research and other public opinion confirm that polish economy can be competitive to other in the crisis conditions and consumer optimism causes that crisis has a gentler course. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. T.T. Kaczmarek, Globalna gospodarka i globalny kryzys, Difin, Warszawa 2009, s. 15.
  2. W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1997, s. 252.
  3. T. Iwanek, Kryzys i jego odmiany, Edukacja, Wrocław 2004, s. 73.
  4. A. Maslow, Motivation and Personality, Harper & Row, New York 1954, s. 80-106
  5. Ph. Kotler, Marketing, Gebethner & Ska, Warszawa 1994, s. 171.
  6. M. Blaug, Teoria ekonomii, PWN, Warszawa 1994, s. 676.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu