BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Potapińska Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wpływ polityki finansowej państwa w dobie kryzysu gospodarczego na działalność jednostek samorządu terytorialnego
Influence of The State's Financial Policy During Economic Crisis on the Activity of Local Government Units
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 43, s. 285-292, tab.
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu.Gospodarka.Finanse.Rynek pracy
Słowa kluczowe
Polityka finansowa państwa, Kryzys gospodarczy, Samorząd terytorialny
State financial policy, Economic crisis, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Prezentowany referat ma na celu ukazanie, iż obecna sytuacja na międzynarodowych rynkach finansowych odciska piętno nie tylko na sektorze prywatnym, lecz także na sektorze publicznym. Wpływa zarówno na budżet państwa, jak i na stan budżetów jednostek samorządu terytorialnego, których kształt w dużym stopniu zdeterminowany jest poprzez prowadzoną przez rząd politykę fi skalną oraz monetarną. Odpowiednio prowadzona polityka finansowa rządu w dobie kryzysu gospodarczego może wpłynąć na możliwość odegrania przez jednostki samorządu terytorialnego istotnej roli w osłabieniu skutków kryzysu gospodarki polskiej i, co więcej, dać impuls do rozwoju gospodarczego. (abstrakt autora)

The article shows that a current situation in international financial markets influences not only on a private sector but also a public one. It influences not only on the state's budget but also individual budgets of self-government units whose shape is very much determined by the government's fiscal and monetary policy. The government's proper fi scal policy, during economic crisis, can make it possible for the self-government units to play an important role in weakening the results of the crisis in the Polish economy and, what is more, can stimulate an economic growth. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. L. Patrzałek, Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego na tle makroekonomicznych uwarunkowań 2009 roku, [w:] V Forum Samorządowe. Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 526), s. 335-341.
  2. S. Owsiak, Polityka fi nansowa państwa w warunkach kryzysu gospodarczego z perspektywy samorządu terytorialnego w Polsce
  3. S. Owsiak, Polityka monetarna a rozwój samorządu w Polsce, [w:] IV Forum Samorządowe. Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2008 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 489), s. 310-312.
  4. Program konwergencji. Aktualizacja 2008, Warszawa 2008, s. 23.
  5. http://www.samorzad.pap.pl (1.06.2009).
  6. M. Gawrychowski, Wpływy samorządów będą mniejsze o setki milionów złotych, "Gazeta Prawna" 2009, nr 117, A1-A3.
  7. http://www.egospodarka.pl (1.06.2009).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu