BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ratajczak Marcin (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wyniki finansowe małych i średnich podmiotów gospodarczych w Polsce w latach 2002-2008
Financial Results of Small and Medium Economic Units in Poland In Years 2002-2008
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 43, s. 293-301, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu.Gospodarka.Finanse.Rynek pracy
Słowa kluczowe
Wynik finansowy, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Polityka finansowa państwa
Financial performance, Small business, State financial policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników analizy wielkości przychodów w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem płynności finansowej pierwszego i drugiego stopnia. W pierwszej części artykułu ukazano znaczenie przedsiębiorczości i jej powiązanie z rozwojem gospodarczym. Natomiast druga część poświęcono analizie sytuacji finansowej małych i średnich podmiotów gospodarczych funkcjonujących na polskim rynku. Dane pochodzą z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i obejmują lata 2002-2008. (abstrakt autora)

Purpose of the article is presentation of results of analysis largeness of income in small and medium enterprises, with particular taking into consideration financial liquidity first and second degree. In fi rst part of article was showed meaning of enterprise and coherent with economic development. However, second part was devoted of analyze financial status of small and medium enterprises functioning on Polish market. Data come from the Polish Agency for Enterprise Development and they include years 2002-2008. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 1960, s. 11.
  2. I. Sikorska-Wolak, Wieloaspektowość przedsiębiorczości i jej postrzeganie przez mieszkańców wsi, [w:] Doradztwo w działalności przedsiębiorczej, Wydaw. SGGW, Warszawa 2008, s. 12.
  3. D. De, Fostering entrepreneurship in Europe, Swedish Foundation for Small Business Research, Paris 2001, s. 6.
  4. A.P. Wiatrak, Pojęcie przedsiębiorczości, jej cele i rodzaje, [w:] Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - szanse i zagrożenia, Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Tarnobrzeg 2003, s. 26.
  5. Green Paper Entrepreneurship in Europe, European Commission, Brussels 2003, s. 7.
  6. S. Makarski, Teoria i praktyka przedsiębiorczości w agrobiznesie, [w:] Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej na obszarach wiejskich w kontekście integracji z Unią Europejską, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 1999, s. 37.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu