BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rzempała Joanna (Uniwersytet Szczeciński), Rzempała Artur (Akademia Morska w Szczecinie)
Tytuł
Ceny transferowe dotyczące wartości niematerialnych i prawnych jako element zarządzania finansami grup kapitałowych
Transfer Pricing Of Intangible and Legal Assets as a Feature of Financial Management in Capital Groups
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 43, s. 303-308, tab.
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu.Gospodarka.Finanse.Rynek pracy
Słowa kluczowe
Zarządzanie finansami, Kapitał, Ceny transferowe
Financial management, Capital, Transfer pricing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiona została problematyka cen transferowych związanych z transakcjami dotyczącymi wartości niematerialnych i prawnych jako jedno z istotnych zagadnień zarządzania finansami grup kapitałowych. Omówiono podstawy prawne regulujące zagadnienia cen transferowych, a także dokumentacji je opisującej. Wymóg posiadania dokumentacji podatkowej uzależniony jest od przedmiotu i wartości transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Określone zostały też niezbędne elementy, jakie dokumentacja podatkowa powinna zawierać. Praktyka gospodarcza wskazuje na stale rosnącą świadomość kadry kierowniczej w zakresie problematyki cen transferowych, w tym w szczególności związanych z transakcjami dotyczącymi wartości niematerialnych i prawnych. (abstrakt autora)

The article discusses the issue of transfer pricing in transactions involving intangible and legal assets as one of the main problems of financial management in capital groups, and reviews transfer pricing legislation along with the relevant documentation. The requirement to possess tax documentation is dependent on the subject and value of the transactions completed between the affiliated entities, with the contents of the tax documentation itself strictly defined. Economic practice indicates a steady increase in awareness among management of transfer pricing issues, in particular those concerning transactions involving intangible and legal assets. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późń. zm.).
  2. E. Malec, D. Roszkowski, Ceny transferowe. Jak prawidłowo dokumentować transakcje, by zminimalizować ryzyko podatkowe, ODIDK, Gdańsk 2006, s. 127.
  3. J. Wyciślok, Ceny transferowe. Przedsiębiorstwa powiązane, przerzucanie dochodów, C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 175.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu