BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sopoćko Krzysztof (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
System emerytalny w Polsce a "SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA"
The Pension Scheme in Poland and A "Social Justice"
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 43, s. 309-318, tab.
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu.Gospodarka.Finanse.Rynek pracy
Słowa kluczowe
System emerytalny, Efektywność
Pension schemes, Effectiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W artykule odniesiono się do pojęć "sprawiedliwości społecznej" i "wolności", próbując wskazać na rolę tych wartości w polskim systemie emerytalnym. Przedstawiono wyniki obliczeń dotyczących rentowności wybranych funduszy i porównano je z inwestycjami w obligacje, co wskazało na możliwość uzyskania lepszych wyników z inwestycji w bezpieczne instrumenty. Na podstawie tych wyników zaproponowano zmiany, które mogą się przyczynić do poprawy efektywności systemu emerytalnego w Polsce. (abstrakt autora)

The article contains the definitions of "social justice" and "freedom" which were helpful with showing the role of their importance in Polish pension scheme. The profitability calculation results of chosen pension funds are presented and compared with profitability of bond investments. It shows that investing in a safe bonds had better results. According to these findings, there were presented the solutions, which can make the efficiency of Polish pension scheme better. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483), art. 2.
  2. Słownik wyrazów bliskoznacznych, red: S. Skorupka, PW "Wiedza Powszechna", Warszawa 1957, s. 202.
  3. http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=2523363 (22.06.2009).
  4. L. Balcerowicz, 800 dni. Szok kontrolowany, Polska Oficyna Wydawnicza BGW, Warszawa 1992, s. 108.
  5. F.A. von Hayek, Konstytucja wolności, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 289.
  6. M. Friedman, Kapitalizm i wolność, Helion, Gliwice 2008, s. 39.
  7. http://www.multiofe.pl/wyniki.OFE.prowizje.shtml (22.06.2009).
  8. Końca problemu nie widać, "Bank" 2009, nr 4, s. 18-19.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu